--%>

     Ngày phát hành: 6/2/2018

     Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

     Tác giả: Lê Bá Dũng, Lê Thị Anh Tú

     Loại sách: Sách đại học

     ISBN: 978-604-73-5835-9

     Trọng lượng: 400 gram

     Kích cỡ: 14.5 x 20.5 cm

     Số trang: 312 trang

     Dạng bìa: Bìa mềm

     Mã sản phẩm: 01442338

     Giá bìa: 90.000 vnđ

     Giá bán: 90.000 vnđ

 

 

     Giáo trình "Sinh thái học" được biên soạn nhằm giới thiệu tới độc giả những khái niệm chung nhất, quy luật cơ bản nhất của sinh thái học, môi trường sống chủ yếu trong tự nhiên và tác động qua lại giữa sinh vật với môi trường sống của chúng, cũng như sự thích nghi của sinh vật với môi trường.

     Giáo trình gồm 13 chương:

     Chương 1: Khoa học sinh thái và các quy luật sinh thái cơ bản.

     Chương 2: Ánh sáng là nhân tố sinh thái.

     Chương 3: Nhiệt độc là nhân tố sinh thái.

     Chương 4: Nước là nhân tố sinh thái.

     Chương 5: Đất là nhân tố sinh thái.

     Chương 6: Không khí là nhân tố sinh thái.

     Chương 7: Cháy là nhân tố sinh thái.

     Chương 8: Trọng lực là nhân tố sinh thái.

     Chương 9: Sinh vật và người là nhân tố sinh thái.

     Chương 10: Đại cương về quần thể.

     Chương 11: Quần xã và tính chất của quần xã.

     Chương 12: Hệ sinh thái.

     Chương 13: Sự thích nghi của sinh vật với môi trường.

 

Thu Hằng

 

Thống kê

Lượt truy cập: 1388104