--%>

     Vừa qua, Sở TN&MT TP. Đà Nẵng đã nhận được đề nghị của Tổng cục Môi trường thông qua đường dây nóng về việc phản ánh của người dân trước thông tin “Sau cơn mưa ngày 8/6/2018, nước thải từ các nơi chảy ra sông Phú Lộc, nước sông chuyển màu đen, bốc mùi hôi thối, cá chết nổi đầy trên sông”. Trên cơ sở kết quả xử lý, Sở đã phản hồi lại như sau.

 

Cá chết trên sông Phú Lộc chủ yếu là cá rô phi​

 

    Vào khoảng 6h ngày 9/6/2018, nước sông chuyển màu đen, cá chết tại sông Phú Lộc xảy ra (tập trung từ đoạn Mẹ Nhu đến đường Thanh Huy 1) với chiều dài 500 m, Sở TN&MT đã chỉ đạo Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải tiến hành vớt cá chết, rải vôi và vận chuyển đi chôn lấp tãi bãi rác Khánh Sơn. Đến 16h ngày 10/6, trên sông Phú Lộc không còn xuất hiện tình trạng cá chết.

    Ngoài ra, để xác định nguyên nhân gây cá chết, Sở đã chỉ đạo Trung tâm Quan trắc TN&MT thực hiện lấy mẫu quan trắc đo đạc chất lượng nước mặt. Kết quả đo nhanh hàm lượng oxy hòa tan (DO) cho thấy, tại vị trí giao giữa đường Mẹ Nhu và Yên Khê 2 (NM1) là 0,1 mg/l, tại vị trí giao giữa đường Thanh Huy 1 và Yên Khê 2 (NM2) là 0,9 mg/l. Như vậy, cả 2 kết quả đo nhanh đều thấp hơn ngưỡng cho phép (DO ≥ 4 mg/l) tại cột B1, QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt.

    Đối với các thông số khác tại vị trí NM1, NM2 có COD vượt lần luwotj 1,73 và 1,7 lần; Amoni (NH4+-N) vượt lần lượt 14,7 và 16,3 lần so với cột B1, QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt.

     Hiện Sở TN&MT đã yêu cầu Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải tiếp tục bố trí công nhân theo dõi, kịp thời thu gom cá chết (nếu có), đồng thời thực hiện xử lý mùi hôi để tránh ảnh hưởng đến người dân xung quanh. Bên cạnh đó, TP cũng đang triển khai một số công trình thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt từ các khu dân cư để xử lý nước thải vào sông Phú Lộc như: Nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý rỉ rác tại bãi rác Khánh Sơn (công suất 500 - 700 m3/ ngày đêm), nước thải sau xử lý đạt Cột B1 QCVN 25:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của bãi chÔn lấp chất thải rắn; Xây dựng hệ thống thu gom lưu vực tuyến kênh Phần Lăng, Yên Thế - Bắc Sơn, Đa Cô, mương Khe Cạn; Nâng công suất Trạm xử lý nước thải Phú Lộc giai đoạn 2 với công suất 65.000 m3/ngày đêm lên 105.000 m3/ ngày đêm…

 

Hương Mai

Thống kê

Lượt truy cập: 966160