--%>

    

 

      Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Thúy

     Bản quyền: Công ty CP DV XB Giáo dục Gia Định

     Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam

     Chủ đề: Tham khảo

     Số trang: 84 trang

     Dung lượng: 1.38 (MB)

     Định dạng: Sách điện tử Lạc Việt (Ebook)

     Giá bán: 6.000đ

     Giá bìa: 20.000đ

     Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và các yếu tố vật chất nhân tạo có quan hệ mật thiết với nhau, bao quanh con người, có ảnh hưởng tới đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và thiên nhiên. (Điều 1, Luật BVMT năm 1993).

     UNESCO (1981) định nghĩa: “Môi trường con người bao gồm toàn bộ các hệ thống tự nhiên và các hệ thống do con người tạo ra (các hệ sinh thái, những nhóm, hội, môi trường văn hoá), trong đó, con người sống và khai thác bằng lao động của mình các tài nguyên thiên nhiên và nhân tạo, nhằm thoả mãn những nhu cầu của con người. Môi trường đối với con người không chỉ là nơi tồn tại, sinh trưởng và phát triển cho một thực thể sinh vật là con người, mà còn là nơi lao động và nghỉ ngơi.

     Về phương diện đó, môi trường có ba chức năng cơ bản: Là nơi cung cấp tài nguyên, nơi thu nhận các hoạt động của con người nhằm phục vụ cho các nhu cầu về đời sống vật chất, tinh thần cho con người và là nơi đồng hoá các chất thải do kết quả của các hoạt động đó”.

     Sổ tay giáo viên mầm non - Những kiến thức cơ bản về môi trường gồm 4 phần: Môi trường- những hiểu biết cơ bản; Con người và sinh thái; Con người và môi trường; Đặc điểm thiên nhiên Việt Nam

 

Phạm Tuyên

Thống kê

Lượt truy cập: 4559569