--%>

     Ngày 21/4/2019, Toyota của Nhật Bản cho biết, Tập đoàn này đang hợp tác với Đại học Thanh Hoa tại Bắc Kinh, Trung Quốc thành lập một Viện chuyên nghiên cứu công nghệ xe hơi sử dụng năng lượng hydro và các công nghệ xanh khác có thể làm giảm các vấn đề môi trường ở Trung Quốc. Đây là một phần trong nỗ lực của nhà sản xuất ô tô Nhật Bản nhằm chia sẻ công nghệ với Trung Quốc trong bối cảnh Nhật Bản mở rộng kinh doanh tại Trung Quốc bằng cách tăng cường năng lực sản xuất và kênh phân phối.

 

 

    Viện nghiên cứu chung Thanh Hoa - Toyota sẽ tiến hành nghiên cứu xe hơi và công nghệ mới để giải quyết các vấn đề môi trường ở Trung Quốc, trong đó có giảm tai nạn giao thông. Viện cũng sẽ hợp tác nghiên cứu không chỉ liên quan đến ô tô cho người tiêu dùng Trung Quốc, mà còn trong nghiên cứu về việc sử dụng năng lượng hydro theo hướng tích cực có thể giúp giải quyết các vấn đề năng lượng của Trung Quốc.

    Động thái trên phù hợp với thông báo của Toyota trong tháng này rằng tập đoàn sẽ cấp giấy phép sử dụng cho các nhà sản xuất ô tô và nhà cung cấp trên toàn thế giới đối với gần 24.000 bằng sáng chế liên quan đến các công nghệ xe điện.

 

Thanh Huyền

Thống kê

Lượt truy cập: 1380426