--%>

     Mới đây, Sở TN&MT tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2016 nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về công tác BVMT.

 

Ra quân dọn vệ sinh đường phố là mộ trong những hoạt động hiệu quả

hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn

 

     Theo đó, Sở TN&MT tỉnh Sóc Trăng giao cho Chi cục BVMT chủ trì phối hợp với Phòng TN&MT TP tổ chức phát động các đoàn viên thanh niên, học sinh… ra quân dọn dẹp vệ sinh trên các tuyến đường, kênh, rạch và trồng cây xanh tại một số khu vực thuộc nội thị TP.

     Để Chiến dịch có sự lan tỏa, các sở, ngành, huyện, thị xã, TP trên địa bàn tỉnh cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận đồng đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia bằng những việc làm cụ thể, thiết thực vừa hưởng ứng Chiến dịch, vừa góp phần BVMT xanh -  sạch -  đẹp ở cơ quan, trường học, khu dân cư…

 

Nam Hưng

 

Thống kê

Lượt truy cập: 133607