--%>

     Ngày 23/5/2017, Liên minh châu Phi (AU) và Liên minh châu Âu (EU) đã kêu gọi ủng hộ sáng kiến Giám sát Môi trường và an ninh toàn cầu tại châu Phi (GMES & Africa). Đây là một sáng kiến chung giữa AU và EU, được đề xuất từ tháng 11/2016, cho phép các nước châu Phi có thể tiếp cận và sử dụng dữ liệu của Hệ thống giám sát Trái đất.

 

Ra mắt sáng kiến Giám sát Môi trường và an ninh toàn cầu tại châu Phi

 

     Theo AU và EU, Sáng kiến trên là một hệ thống giám sát Trái đất nhằm đáp ứng những yêu cầu mang tính toàn cầu về quản lý môi trường, tăng cường nhận thức, giảm thiểu những hậu quả của tình trạng biến đổi khí hậu và bảo đảm an ninh dân sự. AU là đơn vị đại diện thực thi GMES & Africa.

     GMES & Africa sẽ cung cấp dữ liệu về môi trường và an ninh, cũng như thông tin cho các nhà hoạch định chính sách, nhà khoa học, doanh nghiệp và người dân. Sáng kiến này cũng là một ưu tiên trong chính sách và chiến lược không gian của châu Phi, đã được lãnh đạo các nước AU thông qua.

 

Quang Ngọc

Thống kê

Lượt truy cập: 2072530