--%>

     Từ ngày 19 - 20/8/2018, tại Bangkok, Thái Lan đã diễn ra Diễn đàn về Con người và Rừng 2018, thu hút đông đảo sự tham gia của các nhà nghiên cứu, tổ chức xã hội của các nước trong khu vực như Thái Lan, Lào, Campuchia, Việt Nam, Inđônêxia, Myama…

 

 

     Với chủ đề: “Rừng là chúng ta: Tại sao rừng quan trọng?”, Diễn đàn tập trung thảo luận về quyền và vai trò của các cộng đồng dân cư, phụ nữ, giới trẻ, người tiêu dùng trong bảo vệ rừng; các sáng kiến tiêu dùng xanh; thách thức, cơ hội và giải pháp để quản trị rừng hiệu quả.

    Trong ngày hôm nay (20/8), Diễn đàn sẽ tiếp tục giới thiệu các bằng chứng về cách thức lâm nghiệp cộng đồng góp phần vào việc thực hiện và đạt được các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hiệp quốc; các sáng kiến kết nối và thúc đẩy lâm nghiệp cộng đồng trong mục tiêu này, đồng thời, tăng cường hợp tác giữa các bên liên quan trong khu vực nhằm đạt được mục tiêu quản trị rừng hiệu quả.

     Diễn đàn về Con người và Rừng 2018 do Trung tâm Vì Con người và Rừng (RECOFTC) tổ chức. Đây là một phần hoạt động của Dự án Tiếng nói vì Rừng Mê Công (V4MF) do Liên minh Châu Âu tài trợ, được thực hiện tại 5 nước: Thái Lan, Lào, Campuchia, Myanma và Việt Nam nhằm tăng cường sự tham gia của các tổ chức ngoài nhà nước trong mục tiêu cải thiện rừng khu vực Mê Công.

 

Thanh Huyền

Thống kê

Lượt truy cập: 2502017