--%>

     Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Quyết định số 1853/QĐ-BVHTTDL phê duyệt nội dung Đề cương, nhiệm vụ của Dự án “Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái đến năm 2030”.

 

 

     Trong Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Hồ Thác Bà được xác định là một trong 47 địa điểm có tiềm năng phát triển trở thành khu du lịch quốc gia với các sản phẩm du lịch sinh thái hồ kết hợp bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số, du lịch thể thao nước và vui chơi giải trí.

     Theo đó, không gian nghiên cứu lập quy hoạch Khu du lịch Hồ Thác Bà sẽ bao gồm: diện tích tự nhiên của hai huyện Yên Bình và Lục Yên với diện tích khoảng 1.650 km², trong đó, diện tích vùng lõi dự kiến tập trung phát triển thành khu du lịch quốc gia khoảng 1.200 ha.

     Việc lập Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Hồ Thác Bà đến năm 2030 là nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết nhằm hướng tới triển khai thực hiện Luật Du lịch, cụ thể hóa các định hướng của Chiến lược và Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng trung du và miền núi Bắc bộ…

 

Giáng Hương

Thống kê

Lượt truy cập: 1535997