--%>

     

 

     Nhằm khuyến khích các chủ đầu tư vay vốn thực hiện các dự án về BVMT, từ ngày 1/1/2017, Quỹ BVMT Việt Nam đã hạ mức lãi suất cho vay ưu đãi từ 3,6%/năm xuống còn 2,6%/năm đối với các dự án thuộc các lĩnh vực xử lý nước thải tập trung khu/cụm công nghiệp; xử lý nước thải sinh hoạt tập trung có công suất thiết kế từ 2.500 m3 nước thải trở lên trong một ngày đêm đối với khu vực đô thị từ loại IV trở lên; xử lý chất thải các nhà máy, bệnh viện, làng nghề; các dự án vay vốn đầu tư BVMT có biện pháp đảm bảo tiền vay bằng bảo lãnh của Ngân hàng. Qua đó, góp phần hỗ trợ các chủ cơ sở thực hiện tốt trách nhiệm BVMT và mang lại hiệu quả môi trường chung cho toàn xã hội do kích thích đầu tư được các hệ thống xử lý tiên tiến, hiện đại, tiết kiệm nhiên liệu, năng lượng.

     Đặc biệt, sau 2 năm áp dụng mức lãi suất 3,6%/năm, trên cơ sở tiếp nhận các phản hồi của khách hàng vay vốn, Quỹ nhận thấy mức lãi suất này còn cao cũng như chưa linh hoạt về mức lãi suất giữa các loại hình. Vì vậy, các dự án đem lại hiệu quả xã hội và môi trường lớn nhưng không thu được lợi nhuận trực tiếp hoặc lợi nhuận không đáng kể (các dự án xử lý chất thải đơn thuần).

     Cùng với việc hạ mức lãi suất đầu tư, sau 15 năm hoạt động, các quy trình, trình tự, thủ tục vay vốn của Quỹ BVMTVN đã ngày càng được hoàn thiện, khắc phục được các tồn tại, hạn chế, vướng mắc trong quá trình áp dụng trên thực tế, tạo điều kiện cho khách hàng khi vay vốn tại Quỹ, đồng thời bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định quản lý tài chính hiện hành.

 

Gia Linh

 

Mức lãi suất cho vay ưu đãi và hỗ trợ lãi suất sau đầu tư năm 2017

     (Áp dụng từ ngày 1/1/2017)

     1. Áp dụng mức lãi suất cho vay ưu đãi 2,6%/năm:

     a. Các dự án thuộc các lĩnh vực:

     - Xử lý nước thải tập trung khu/cụm công nghiệp;

     - Xử lý nước thải sinh hoạt tập trung có công suất thiết kế từ 2.500 m3 nước thải/ngày, đêm trở lên đối với khu vực đô thị từ loại IV trở lên;

     - Xử lý chất thải các nhà máy, bệnh viện và làng nghề.

     b. Các dự án vay vốn đầu tư BVMT có biện pháp đảm bảo tiền vay bằng bảo lãnh của Ngân hàng.

     2. Áp dụng mức lãi suất cho vay ưu đãi 3,6%/năm:

     - Các dự án vay vốn đầu tư BVMT có biện pháp đảm bảo tiền vay bằng thế chấp tài sản(không bao gồm các dự án thuộc các lĩnh vực tại Mục 1a nêu trên).

     3. Áp dụng mức hỗ trợ lãi suất sau đầu tư năm 2017 là 2,4%/năm.

 

Để biết thêm chi tiết, Quý Đơn vị vui lòng liên hệ: Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam: Tầng 6 - Toà nhà NXB Bản đồ - 85 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - Hà Nội. ĐT: 04.62542736/ 04.39429734 - Fax: 04.39426329; website: www.vepf.vn.

 

 

Thống kê

Lượt truy cập: 2358326