--%>

     Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Trị về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2017 và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị Đối thoại doanh nghiệp (DN) tỉnh Quảng trị vào tháng 4/2017, ngày 25/9/2017, Sở TN&MT đã phối hợp với Đài PTTH tỉnh tổ chức Chương trình Đối thoại chính sách về BVMT nhằm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức của các tổ chức, DN trong công tác bảo vệ TN&MT; đồng thời đề xuất sửa đổi các chính sách, pháp luật về TN&MT, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất - kinh doanh, dịch vụ. 

 

 

Ông Nguyễn Thế Hiếu - Phó Giám đốc Sở TN&MT; bà Đào Thị Huyền - Phó Chi cục trưởng Chi cục BVMT;

Võ Văn Dũng - Chi cục trưởng Chi cục BVMT; ông Võ Thái Hiệp - Hội DN tỉnh chủ trì Chương trình

 

     Tham dự Chương trình có đại điện HĐN tỉnh, UBND tỉnh, các Sở, ban ngành cấp tỉnh và UBND, phòng TN&MT các huyện, thị xã, thành phố; đại diện Hội DN tỉnh Quảng Trị và các DN trên địa bàn tỉnh. Chương trình gồm 2 nội dung chính: Đối thoại chính sách về BVMT và đối thoại chính sách về lĩnh vực đất đai và khoáng sản, tài nguyên nước.

     Phát biểu tại Chương trình, ông Nguyễn Thế Hiếu - Phó Giám đốc Sở TN&MT Quảng Trị nhấn mạnh, hiện nay trên địa bàn tỉnh đang nổi lên nhiều vấn đề môi trường, đặt ra nhiều khó khăn, thách thức cho công tác quản lý môi trường trên địa bàn tỉnh. Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ và phát triển DN đến năm 2020, tạo điều kiện thu hút đầu tư đối với DN, đồng thời đảm bảo vấn đề môi trường, thời gian qua, Sở TN&MT đã nỗ lực thực hiện công tác quản lý môi trường đối với các cơ sở sản xuất. Cụ thể, Sở luôn giám sát, theo dõi các cơ sở sản xuất để có những hướng dẫn cụ thể trong quá trình thực hiện hồ sơ, thủ tục môi trường trước, trong và sau khi dự án đi vào hoạt động; phối hợp chặt chẽ với đơn vị liên quan tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch kiểm tra, thanh tra về BVMT trên địa bàn tỉnh và kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực môi trường.

     Đồng thời, kết hợp vấn đề kiểm tra môi trường và các nội dung khác liên quan tránh gây phiền hà cho DN trong việc thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chức năng; nâng cao chất lượng công tác thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), đặc biệt trong việc sàng lọc ngăn ngừa công nghệ sản xuất lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường trong các dự án đầu tư phát triển; tăng cường công tác kiểm tra, xác nhận các công trình BVMT trước khi dự án đi vào vận hành chính thức… Bên cạnh đó, Sở cũng tổ chức tập huấn về BVMT đối với các DN; ban hành các văn bản hướng dẫn liên quan đến pháp luật BVMT; kiện toàn bộ máy ngành môi trường từ cấp tỉnh đến cơ sở theo hướng thống nhất, tập trung đầu mối, khắc phục tình trạng phân tán, chồng chéo trong quản lý nhà nước về BVMT; tập trung nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về BVMT.

     Đánh giá việc thực hiện các chính sách pháp luật về BVMT của các DN trong tỉnh thời gian qua, ông Võ Thái Hiệp - Hội DN tỉnh chia sẻ, hiện nay, công nghệ sản xuất của các DN trên địa bàn tỉnh còn tương đối lạc hậu, trong khi các cơ chế chính sách về đổi mới công nghệ thân thiện môi trường chưa cụ thể, khó áp dụng cho DN. Trong quá trình hoạt động, kinh phí đầu tư cho hoạt động xử lý chất thải, BVMT khá lớn, nhưng các DN đang khó tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi cho công tác này; mức độ hiểu biết về pháp luật, chính sách về BVMT của DN còn hạn chế nên nhiều trường hợp thực hiện chưa đúng quy định; chính sách, pháp luật về BVMT còn nhiều bất cập, chưa theo kịp yêu cầu của sự phát triển, đôi khi trở thành rào cản cho sự phát triển của DN. Đồng thời, qua buổi đối thoại, đã kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp chấp hành nghiêm các quy định về Luật BVMT trong sản xuất kinh doanh, cùng chung tay bảo vệ môi trường.

 

 

Đại diện các DN đặt câu hỏi tại Chương trình

 

     Tại buổi đối thoại, đại diện các DN đã thẳng thắn trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc liên quan đến chính sách TN&MT như các thủ tục BVMT trước khi vận hành các dự án (ĐTM; kế hoạch BVMT; hồ sơ xả thải vào nguồn tiếp nhận), chính sách trong xử lý chất thải vào nguồn tiếp nhận, xử lý chất thải nguy hại, xác nhận hoàn thành công trình BVMT phục vụ giai đoạn vận hành dự án, quan trắc môi trường, thanh tra, kiểm tra, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải thông thường, chất thải nguy hại, nước thải, khí thải… Cùng với đó là các vấn đề liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai, thuế tài nguyên cũng được đặc biệt quan tâm.

     Ghi nhận những ý kiến, câu hỏi của DN, đại diện lãnh đạo Sở TN&MT, Chi cục BVMT đã có những giải đáp cụ thể đối với từng vướng mắc của DN, đồng thời ghi nhận những vướng mắc về chính sách TN&MT mà DN phản án. Trên cơ sở đó, Sở TN&MT cam kết đồng hành với DN trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách, pháp luật về lĩnh vực TN&MT trên địa bàn tỉnh.

 

Giáng Hương

Thống kê

Lượt truy cập: 1482069