--%>

     Ngày 1/8/2018, UBND tỉnh Quảng Trị đã ký Quyết định số 1765/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Xây dựng đô thị thông minh (ĐTTM) tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018 - 2023, tầm nhìn đến 2030.

     Mục tiêu của Đề án nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và giải pháp đồng bộ vào các ngành kinh tế xã hội (KT - XH) của tỉnh để nâng cao năng lực quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động KT - XH, tạo ra môi trường, cuộc sống tốt đẹp cho người dân, doanh nghiệp. Đến năm 2030, tỉnh Quảng Trị tiệm cận được với các ĐTTM hiện đại trong khu vực miền Trung - Tây nguyên và trên toàn quốc.

 

 

     Việc ứng dụng CNTT và các giải pháp đồng bộ vào các ngành KT - XH trong toàn tỉnh giúp nâng cao năng lực quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động KT - XH, tạo ra môi trường sống tiện lợi nhất cho người dân, các nhà đầu tư và du khách, đối tác đến với Quảng Trị. Cụ thể, xác định mô hình ĐTTM với các thành phần phù hợp với tỉnh Quảng Trị; Xây dựng cơ sở hạ tầng cho ĐTTM với trung tâm điều hành, nền tảng tích hợp đảm bảo kết nối được với các thành phần của ĐTTM, cơ sở dữ liệu tích hợp tiến đến một cơ sở dữ liệu mở; Xây dựng chính quyền điện tử làm nòng cốt để xây dựng ĐTTM.

     Bên cạnh đó, xây dựng hệ thống ứng dụng thông minh (y tế, giáo dục, du lịch, giao thông, an ninh…) hướng đến phục vụ người dân tốt hơn, quản lý điều hành ĐTTM, cung cấp dịch vụ công ích (y tế, giáo dục…) thông minh trên cơ sở hạ tầng ĐTTM. Phấn đấu đến năm 2030, tỉnh Quảng Trị triển khai đồng bộ hệ thống các dịch vụ thiết yếu phục vụ người dân như: Điện, nước, ngân hàng, thương mại điện tử, du lịch, môi trường, quy hoạch và nhà ở đô thị… thông qua hệ thống cơ sở dữ liệu lớn của ĐTTM.

     Quan điểm chỉ đạo của Quảng Trị trong việc xây dựng đề án ĐTTM là việc ứng dụng CNTT trong quá trình hiện đại hóa và hình thành các yếu tố hướng đến nền kinh tế tri thức. Việc xây dựng ĐTTM là một quá trình lâu dài, vì vậy, cần phải có lộ trình và bước đi thích hợp. Xây dựng ĐTTM đòi hỏi một quá trình đổi mới không chỉ phương tiện, thiết bị mà quan trọng hơn là đổi mới quy trình, phương thức hợp tác và thay đổi thói quen của con người. Xây dựng ĐTTM phải lấy người dân làm trung tâm, các ứng dụng CNTT phải cải thiện và nâng cao tính tiện lợi hơn cho người dân. Việc xây dựng chính quyền điện tử kết hợp với ĐTTM giúp cho cơ quan chính quyền điều hành và quản trị xã hội tốt hơn, từ đó cũng làm cho các mặt đời sống an sinh xã hội được cải thiện tốt hơn. Quá trình xây dựng ĐTTM phải có sự kế thừa và phát huy thành quả ứng dụng CNTT trong thời gian trước đó, các ứng dụng CNTT trong đời sống KT - XH, đặc biệt ứng dụng CNTT trong xây dựng chính quyền điện tử. Việc xây dựng ĐTTM sẽ phải kế thừa phát huy các thành quả đã đạt được, tránh đầu tư trùng lặp gây lãng phí xã hội.

     Các giải pháp thực hiện nội dung của Đề án bao gồm: Tổ chức quản lý về xây dựng ĐTTM; xây dựng cơ chế chính sách; phát triển nguồn nhân lực CNTT; tăng cường ứng dụng CNTT hướng đến đô thị văn minh; tăng cường hợp tác quốc tế, liên doanh liên kết; giải pháp tài chính; khoa học công nghệ; an toàn, an ninh thông tin; nâng cao nhận thức về vai trò của CNTT trong xây dựng ĐTTM...

 

Nhật Minh

Thống kê

Lượt truy cập: 281191