--%>

     Tỉnh Quảng Trị vừa có Công văn số 4183/UBND-NN đề xuất gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về mô hình BVMT trong xây dựng nông thôn mới.

 

 

     Theo đó, UBND tỉnh đề xuất 3 mô hình với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 11,7 tỷ đồng:

     Mô hình thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt cho cụm xã Húc Nghì – Tà Rụt – A Ngo bằng phương pháp đốt tập trung. Đây là 3 xã đặc biệt khó khăn thuộc huyện nghèo Đakrông theo Nghị quyết 30a của Chính phủ, trong đó A Ngo là xã biên giới; hiện nay các xã đã có quy hoạch thu gom chất thải rắn nhưng chưa được thu gom tập trung, mô hình triển khai sẽ tạo điều kiện cho 1.000 hộ dân khu vực này được hưởng lợi. Nội dung là mô hình thu gom rác, hỗ trợ xe vận chuyển, xây dựng lò đốt chất thải rắn sinh hoạt và cơ sở hạ tầng kèm theo.

     Mô hình cấp nước tập trung dạng tự cháy cho các xã biên giới, xã đặc biệt khó khăn vùng miền núi (hai huyện Đakrông và Hướng Hoá). Hiện nay, các xã này cơ sở hạ tầng còn hạn chế, nhất là công trình cấp nước tập trung, tình trạng thiếu nước sinh hoạt vào mùa nắng hạn thường xuyên xảy ra và kéo dài. Hiện nguồn nước mặt (khe, suối) có sẵn, chất lượng nước thô tương đối tốt, công nghệ xử lý nước đơn giản, thuận tiện cho công tác vận hành; địa hình miền núi chênh lệch cao, phù hợp để áp dụng mô hình, công tác giải phóng mặt bằng dễ dàng.

     Mô hình thu gom, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng trên địa bàn xã Thuận, A Dơi (huyện Hướng Hoá). Đây là những xã đặc biệt khó khăn, biên giới có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, điều kiện tự nhiên thuận lợi cho phát triển nông nghiệp, tuy nhiên, nhận thức của người dân về việc xử lý thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng còn hạn chế, ảnh hưởng lớn đến nguồn nước, nguồn đất, gây nguy hại cho sức khoẻ của cộng đồng. Nội dung chính của mô hình: Tập huấn quản lý và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả; tuyên truyền về cách quản lý, sử dụng thuốc bảo vệ thực, xây dựng bể chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng; thành lập tổ nhóm thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng.

     Theo đánh giá của UBND tỉnh Quảng Trị, các mô hình đề xuất triển khai sẽ góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong công tác bảo vệ môi trường, góp phần hoàn thiện tiêu chí số 17 trong bộ tiêu chí quốc gia xã nông thôn mới; đồng thời cải thiện chất lượng, đảm bảo bền vững môi trường nông thôn tại các xã biên giới, xã đặc biệt khó khăn. Đặc biệt, đây đều là các mô hình mang tính chất cộng đồng nên tạo được sự đồng thuận cao, việc bố trí quỹ đất dễ dàng, hạn chế công tác đền bù giải phóng mặt bằng, một số địa phương đã có quy hoạch quỹ đất cho các hạng mục công trình này.

 

Nguyễn Hằng

Thống kê

Lượt truy cập: 5303362