--%>

     UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có chỉ đạo tăng cường công tác BVMT trong hoạt động sản xuất xi măng, nhiệt điện trên địa bàn tỉnh.

 

 

     Theo đó, tỉnh kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về BVMT; công khai kết quả xử lý vi phạm trên phương tiện thông tin đại chúng. Các nhà máy nhiệt điện và xi măng khi dừng lò, khởi động lại lò đốt phải có văn bản thông báo UBND cấp huyện, xã nơi nhà máy sản xuất để công khai thông tin đến nhân dân biết và giám sát; Chủ tịch UBND các địa phương cần tăng cường giám sát, chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về BVMT trên địa bàn theo nhiệm vụ được giao... 

     Quyết định cũng yêu cầu các nhà máy sản xuất nhiệt điện, xi măng phải đầu tư, cải tiến, nâng cấp dây chuyền công nghệ, chuyển đổi từ sử dụng dầu FO (dầu thô) sang dầu DO (dầu hóa lỏng diesel) trong quá trình khởi động lại lò đốt; đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý khí thải đảm bảo các thông số phát thải trong giới hạn cho phép; vận hành liên tục hệ thống quan trắc môi trường tự động, truyền dữ liệu liên tục về Sở TN&MT để theo dõi, giám sát.

     Ngoài ra, các đơn vị sản xuất kinh doanh nhiệt điện, xi măng cần tiếp tục thực hiện nghiêm công tác quản lý, kiểm soát bụi, khí thải tại các nhà máy xi măng, nhiệt điện trên địa bàn; tiếp tục hoàn thành việc lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường tự động để giám sát quá trình phát thải nước thải, khí thải. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, theo dõi, bảo dưỡng, bảo trì đảm bảo công tơ điện tử hoạt động ổn định, kiểm đếm chính xác điện năng tiêu thụ của hệ thống lọc bụi tĩnh điện để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng, người dân khi có yêu cầu. 

     UBND tỉnh giao Sở TN&MT chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Sở Công thương và các sở, ban, ngành, UBND các địa phương liên quan tăng cường kiểm tra đột xuất, giám sát hoạt động phát thải của những đơn vị sản xuất kinh doanh nhiệt điện, xi măng trên địa bàn tỉnh theo quy định hiện hành.

     Quảng Ninh là trung tâm nhiệt điện lớn nhất của cả nước với nhiều nhà máy sản xuất xi măng nằm bên bờ di sản vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long. Vì vậy, công tác quản lý về môi trường được Quảng Ninh đặc biệt quan tâm nhằm giảm sức ép về môi trường, nhất là khí thải từ các hoạt động sản xuất xi măng, nhiệt điện nhiều tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm.

 

Đức Anh

Thống kê

Lượt truy cập: 1232030