--%>

     Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản về việc tăng cường hiệu quả xử lý, phản hồi các thông tin về ô nhiễm môi trường thông qua đường dây nóng.

 

 

     Theo đó, giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan thực hiện rà soát, tổ chức xác minh, xử lý triệt để các vụ việc ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh đã được phản ánh, kiến nghị trong thời gian qua thông qua đường dây nóng của Sở TN&MT và của Bộ TN&MT, báo cáo Bộ TN&MT, UBND tỉnh kết quả thực hiện.​ Đồng thời, thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo và công khai kết quả tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị về ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh; định kỳ báo cáo Bộ TN&MT, UBND tỉnh trước ngày 30 hàng tháng.

 

Nam Việt

Thống kê

Lượt truy cập: 1016251