--%>

     UBND tỉnh Quảng Nam vừa phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết (1/500) Dự án Khu đô thị Home Land Paradise Village (điều chỉnh từ phần diện tích 27,96 ha thuộc Dự án Khu đô thị số 6) tại khu Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn.

     Theo phê duyệt, Khu đô thị Home Land Paradise Village có diện tích lập quy hoạch khoảng 27,96 ha. Mục tiêu điều chỉnh nhằm xây dựng khu dân cư đô thị xanh kiểu mẫu; đáp ứng yêu cầu triển khai đầu tư, tăng hiệu quả của Dự án gắn với cải thiện chất lượng môi trường.

 

Phối cảnh Khu đô thị Home Land Paradise Village

 

     Nội dung điều chỉnh dự kiến, bao gồm: Tổ chức không gian, cảnh quan; bố cục không gian kiến trúc cảnh quan; điều chỉnh hình dạng không gian mặt nước, cây xanh; điều chỉnh kích thước phân lô; chuyển một phần không gian ở dạng biệt thự sang phố thương mại.

     Về quy hoạch sử dụng đất: Chuyển đổi chức năng sử dụng đất, chủ yếu từ một phần đất sử dụng công trình hỗn hợp sang đất ở; trong đó lưu ý, việc chuyển đổi đất ở với diện tích đảm bảo nằm trong giới hạn diện tích được giao lại theo hợp đồng mua bán nợ…

     Để thực hiện Dự án, Công ty CP Đầu tư và Phát triển đô thị Dana Home Land được giao tổ chức lập hồ sơ Quy hoạch chi tiết (1/500) Dự án Khu đô thị Home Land Paradise Village (điều chỉnh từ phần diện tích 27,96 ha thuộc dự án Khu đô thị số 6) tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn theo đúng nội dung nhiệm vụ quy hoạch được duyệt.

     Quá trình lập quy hoạch nếu có vướng mắc, thay đổi phải trình UBND thị xã Điện Bàn, Sở Xây dựng và các sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

 

 Vũ Hồng

Thống kê

Lượt truy cập: 2080060