--%>

     UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Quyết định số 300/QĐ-UBND triển khai thực hiện Cơ chế khuyến khích, bảo tồn, phát triển Sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018 - 2025.

 

 

     Theo đó, đối tượng áp dụng là các hộ gia đình có hộ khẩu thường trú tại các địa phương trong phạm vi hỗ trợ, có nhu cầu và khả năng đầu tư trồng Sâm, đảm bảo các quy định về điều kiện được hỗ trợ; Trung tâm Phát triển Sâm Ngọc Linh và Dược liệu Quảng Nam; Trung tâm Sâm Ngọc Linh huyện Nam Trà My.

     Để đủ điều kiện được hỗ trợ, các hộ gia đình phải đăng ký thành nhóm hộ và đảm bảo thủ tục về nhận khoán quản lý, bảo vệ rừng, nhận rừng và đất rừng theo đúng trình tự quy định của pháp luật về lâm nghiệp. Đồng thời, tuân thủ các quy định về quản lý, bảo vệ rừng đối với từng loại rừng theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp; Tuân thủ đầy đủ các quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác sâm Ngọc Linh; Cam kết không thực hiện các hành vi: Dẫn nhập sâm ngoại lai vào khu vực trồng sâm Ngọc Linh; lợi dụng chính sách hỗ trợ mua Sâm giống của Nhà nước để hưởng lợi, bán Sâm chưa đến tuổi khai thác.

     Những vùng di thực sâm Ngọc Linh tại các huyện Phước Sơn, Tây Giang, Nam Giang, Đông Giang sau khi đã được các cơ quan chuyên môn kiểm định, chứng nhận chất lượng Sâm và đảm bảo các điều kiện tự nhiên (khí hậu, thổ nhưỡng...).

     UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở NN& PTNT chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, địa phương liên quan triển khai thực hiện cơ chế khuyến khích bảo tồn và phát triển sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đảm bảo theo quy định. Bên cạnh đó, nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, di thực về các biện pháp kỹ thuật (nhân giống, canh tác, thu hoạch, chế biến sau thu hoạch) nhằm phát triển bền vững sâm Ngọc Linh và đạt hiệu quả cao trong công tác bảo tồn, phát triển; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng sâm, xây dựng chuỗi sản phẩm từ sâm Ngọc Linh.

 

Phương Tâm

Thống kê

Lượt truy cập: 2826720