--%>

     Năm 2016, các cơ ngành, địa phương, đơn vị, cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tốt công tác bảo vệ, phát triển rừng và đạt nhiều kết quả tích cực. Trong đó, công tác kiểm kê rừng đã triển khai thực hiện đúng quy định và đảm bảo tiến độ. Kết quả kiểm kê rừng tính đến ngày 30/9/2016, tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp của toàn tỉnh là 647.794 ha; đất có rừng 539.990 ha, độ che phủ rừng đạt 67,5%. Các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương cũng thường xuyên phối hợp kiểm tra, giám sát việc khai thác, cải tạo rừng, trồng rừng, phòng, chống cháy rừng và hoạt động liên quan đến quản lý, bảo vệ, phát triển rừng. Trong năm, đoàn liên ngành trong tỉnh đã phối hợp, kiểm tra, phát hiện, lập biên bản xử lý 150 vụ vi phạm về khai thác và vận chuyển lâm sản trái phép, tịch thu trên 180m3 gỗ các loại; 1.138 vụ vi phạm quy định của Nhà nước về quản lý bảo vệ và phát triển rừng, giảm 270 vụ so với năm 2015. Song song với công tác chống chặt phá rừng, Kiểm lâm và lực lượng bảo vệ rừng của các đơn vị chủ rừng tăng cường bảo vệ động vật hoang dã tại khu rừng có đa dạng sinh học cao như Khe Nước Trong thuộc lâm phận Ban Quản lý rừng phòng hộ Động Châu, khu vực giáp biên giới Việt - Lào, vùng lõi, vùng đệm Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Bên cạnh đó, nhờ làm tốt các biện pháp phòng cháy và tăng cường kiểm tra đôn đốc công tác chuẩn bị lực lượng sẵn sàng chữa cháy, trực phát hiện sớm đám cháy nên toàn tỉnh xảy ra 05 vụ cháy rừng trồng, thiệt hại 7,98 ha, số vụ cháy giảm 76,2%, diện tích rừng bị cháy giảm 85,4% so với năm 2015. Tỉnh cũng đã huy động các nguồn lực để phát triển rừng và hỗ trợ bảo vệ rừng theo kế hoạch, cụ thể, khoanh nuôi tái sinh rừng tự nhiên 2.978 ha; hoàn thành chăm sóc rừng trồng phòng hộ với diện tích 2.250 ha; trồng 5.978/5.000 ha rừng…

 

 

     Bên cạnh những kết quả đạt được, trong công tác bảo vệ, phát triển rừng và sản xuất lâm nghiệp tồn tại một số hạn chế như tình hình phá rừng, lấn chiếm, tranh chấp đất lâm nghiệp ở mức độ nhỏ lẻ vẫn còn xảy ra; tình trạng khai thác lâm sản trái phép tuy giảm rõ rệt nhưng chưa triệt để; việc theo dõi diễn biến rừng tại thực địa và thống kê số liệu, sản lượng sản xuất kinh doanh lâm nghiệp chưa sát với thực tế; kết quả phát triển kinh tế rừng còn thấp…

     Để tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý và bảo vệ rừng, các ngành, địa phương, đơn vị liên quan cần quán triệt sâu sắc các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ và của tỉnh về thực hiện biện pháp bảo vệ, phát triển rừng; đồng thời rà soát lại quy hoạch 03 loại rừng và các dự án chuyển diện tích rừng tự nhiên sang rừng kinh tế để có sự điều chỉnh hợp lý; chủ động hoạch định kế hoạch phát triển, bảo vệ, khai thác rừng một cách có hiệu quả; tăng cường giám sát, quản lý hệ thống các xưởng cưa xẻ gỗ; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng; triển khai phương án, sẵn sàng lực lượng, phương tiện, dụng cụ phòng cháy, chữa cháy rừng, đảm bảo ứng phó kịp thời các tình huống cháy rừng xảy ra và thực hiện phương châm “4 tại chỗ” nhằm hạn chế đến mức tối đa thiệt hại trong mùa khô; phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững; xử lý nghiêm trường hợp vi phạm về quản lý và bảo vệ rừng…

 

Vũ Hồng (Theo CTTĐT Quảng Bình)

Thống kê

Lượt truy cập: 2769434