--%>

     Ngày phát hành: 8/3/2018

     Nhà xuất bản: NXB Đại Học Quốc Gia

     Tác giả: Võ Đình Long, Lê Bá Huy (cb), Nguyễn Xuân Hoàn

     Loại sách: Sách đại học

     ISBN: 978-604-73-5933-2

     Trọng lượng: 810 gram - Kích cỡ: 16 x 24 cm

     Số trang: 740

     Dạng bìa: bìa mềm

     Mã sản phẩm: 01442359

     Giá bìa: 258.000 vnđ

     Giá bán: 258.000 vnđ

 

 

     Tài nguyên thiên nhiên không chỉ có giá trị về mặt kinh tế mà còn chứa đựng nhiều giá trị khác như giá trị xã hội, giá trị sinh thái... Tuy nhiên, trong một thời gian dài, con người đã không ngừng tìm mọi cách để can thiệp vào nguồn tài nguyên của thế giới: khai thác trắng rừng nhiệt đới, sử dụng lãng phí các dạng tài nguyên thiên nhiên, gây ô nhiễm môi trường trong quá trình khai thác và chế biến... Từ đó, các hậu quả về mặt kinh tế, xã hội, sinh thái và môi trường tất yếu xảy ra: sự suy giảm về đa dạng sinh học, sự hoang hóa về đất đai, sự giảm sút về nguồn lợi của các đối tượng khai thác có giá trị... và còn gia tăng hiệu ứng nhà kính, gia tăng xói mòn, rửa trôi bề mặt... Vì vậy, cuốn sách chuyên khảo này giới thiệu về một cách tiếp cận mới đối với vấn đề đang rất được quan tâm - vấn đề "Quản lý tài nguyên môi trường để PTBV".

     Quyển sách gồm có 14 chương:

     Chương 1: Khái quát về tài nguyên và môi trường

     Chương 2: PTBV

     Chương 3: Tài nguyên môi trường đất và sử dụng đất bền vững

     Chương 4: Tài nguyên môi trường nước và PTBV

     Chương 5: Tài nguyên môi trường không khí, không gian

     Chương 6: Tài nguyên năng lượng trong sinh thái môi trường và PTBV

     Chương 7: Tài nguyên môi trường biển và PTBV

     Chương 8: Tài nguyên môi trường rừng và PTBV

     Chương 9: Tài nguyên sinh vật, đa dạng sinh học và PTBV

     Chương 10: Tài nguyên môi trường khoáng sản và PTBV

     Chương 11: Giáo dục môi trường nhân văn và hành vi ứng xử môi trường - khía cạnh của bảo vệ tài nguyên, môi trường và PTBV

     Chương 12: Dân số, tài nguyên nhân lực và PTBV

     Chương 13: Giới thiệu các bộ chỉ số đánh giá tài nguyên môi trường và PTBV

     Chương 14: Chính sách kinh tế, bảo vệ môi trường để PTBV.

 

Thu Hà

Thống kê

Lượt truy cập: 1015797