--%>

    Ngày 3/10/2018, tại Hà Nội, Nhóm Công tác Biến đổi khí hậu (BĐKH) tại Việt Nam phối hợp với Viện Friedrich-Ebert-Stiftung (Đức) tổ chức Hội thảo quốc tế “Pre-COP24: Cơ hội và thách thức trong việc rà soát và thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC)”.

 

Quang cảnh Hội thảo

 

     Mục tiêu của Hội thảo là nhằm cập nhật tiến độ rà soát báo cáo NDC của Việt Nam và đề xuất vai trò, phương thức mà các tổ chức phi chính phủ (NGOs) có thể đóng góp vào quá trình hoàn thiện NDC, trước thềm Hội nghị cấp cao của Liên hợp quốc về chống BĐKH lần thứ 24 (COP 24) sẽ diễn ra tại Ba Lan vào tháng 12 tới.

    Theo đại diện Cục BĐKH (Bộ TN&MT), nội dung cơ bản quan trọng nhất của Thỏa thuận Pari là báo cáo đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC). Đây là cam kết nỗ lực giảm phát thải KNK, thích ứng BĐKH được xây dựng phù hợp với năng lực quốc gia, nhằm đóng góp thực hiện mục tiêu hạn chế mức tăng nhiệt độ của trái đất dưới 20C. Dù tất cả NDC của các quốc gia đã cam kết theo Thoả thuận Pari được thực hiện, nhiệt độ bề mặt trái đất vẫn tăng cao hơn khoảng 30C vào cuối thế kỉ này. Như vậy, việc rà soát cập nhật NDC vừa để đáp ứng quy định của Thỏa thuận Pari vừa là yêu cầu khách quan. Thực hiện trách nhiệm này, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ TN&MT chủ trì, phối hợp với các Bộ ngành, cơ quan liên quan rà soát, cập nhật NDC của Việt Nam. Quá trình này bắt đầu từ tháng 6/2017 đến nay và dự kiến hoàn thành trước tháng 5/2019.

    Cuối tháng 8/2018, Bộ TN&MT đã đưa ra dự thảo đầu tiên của Báo cáo kỹ thuật NDC cập nhật. Theo đó, Việt Nam hiện cam kết giảm 9% lượng phát thải khí nhà kính (GHG) tới năm 2030 bằng nguồn lực trong nước so với kịch bản thông thường. Mức phát thải CO2 trong kịch bản thông thường được nâng từ 787,4 triệu tấn lên 888,8 triệu tấn và năm cơ sở cập nhật là năm 2014 thay vì năm 2010 như trong Báo cáo ban đầu.

    Nội dung sửa đổi chủ yếu của Báo cáo bao gồm việc điều chỉnh năm cơ sở, các mục tiêu giảm lượng phát thải khí nhà kính so với kịch bản thông thường và bổ sung lĩnh vực mới cần tham gia vào công tác giảm thiểu được gọi là các quy trình công nghiệp bên cạnh những lĩnh vực đã được tính tới trong bản NDC trước (năng lượng, rác thải, sử dụng đất, thay đổi sử dụng đất, lâm nghiệp (LULUCF) và nông nghiệp).

    Khó khăn lớn hiện nay là nhu cầu cho phòng chống thiên tai, thích ứng với BĐKH, nước biển dâng và ngập lụt đô thị rất lớn, tuy nhiên, nguồn lực quốc gia còn hạn chế và cần cân đối cho các mục tiêu khác nhau. Cơ cấu tổ chức của các cơ quan thực hiện công tác phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với BĐKH còn chưa thống nhất từ Trung ương đến địa phương, các cán bộ làm công tác này còn hoạt động kiêm nhiệm. Các giải pháp thích ứng với BĐKH phần lớn mới tập trung vào các giải pháp công trình; ý thức cộng đồng trong quản lý thiên tai và thích ứng với BĐKH còn hạn chế…

    Trong lĩnh vực giảm nhẹ phát thải KNK, vốn đầu tư ban đầu cao trong khi thị trường công nghệ tiết kiệm năng lượng và năng lượng tái tạo ở Việt Nam còn hạn chế; cơ chế hỗ trợ tài chính hiện có chưa đủ mạnh để khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư cho các hoạt động giảm nhẹ.  Chưa có hệ thống MRV về giảm nhẹ phát thải KNK ở cấp quốc gia và cấp ngành; thể chế, chính sách về quản lý và hỗ trợ xử lý chất thải chưa hoàn thiện…

    Tại Hội thảo, đại diện các tổ chức phi Chính phủ, chuyên gia trong lĩnh vực biến đổi khí hậu trong và ngoài nước đã cùng thảo luận về những cách thức khả thi, những cơ hội để NGOs hỗ trợ Chính phủ trong quá trình cập nhật và thực hiện NDC sau này; Xác định cách thức CCWG và Chính phủ có thể hợp tác trong quá trình rà soát NDC để chuẩn bị cho Hội nghị COP24; kinh nghiệm của NGO Philippin và mạng lưới hành động khí hậu Đông Nam Á…

 

Trần Tân

Thống kê

Lượt truy cập: 129111