--%>

     UBND tỉnh Phú Yên vừa ký quyết định triển khai Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh Yên giai đoạn 2016-2020 nhằm hướng đến nền kinh tế các bon thấp, giảm phát thải, tăng khả năng hấp thụ khí nhà kính, làm giàu vốn tự nhiên, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng, tài nguyên thiên nhiên.

 

 

     Cụ thể, tỉnh phấn đấu đến năm 2020 duy trì 100% khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường; 80% khu công nghiệp, cụm công nghiệp, 50% làng nghề có hệ thống thu gom và xử lý chất thải rắn đạt yêu cầu; 80% cơ sở sản xuất, kinh doanh đạt tiêu chuẩn môi trường, trong đó, 50% các cơ sở áp dụng công nghệ sạch, thân thiện với môi trường; Phấn đấu đưa mức đầu tư phát triển các ngành hỗ trợ bảo vệ môi trường và làm giàu vốn tự nhiên lên đạt 3-4% GRDP; Hơn 65% số xã đạt chuẩn vệ sinh môi trường theo tiêu chí nông thôn mới; 100% chất thải y tế được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường; 90% chất thải rắn đô thị được thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường; 80% dân cư hiểu biết, có kiến thức cơ bản về ứng phó, thích nghi với biến đổi khí hậu; 100% đô thị có diện tích cây xanh đạt tiêu chuẩn; Tỉ lệ che phủ rừng đạt 45%; Bảo đảm 90% tổng số dân đô thị được sử dụng nước sạch, 100% hộ dân nông thôn cơ bản được sử dụng nước hợp vệ sinh...

     Bên cạnh đó, Phú Yên đẩy mạnh phát triển các ngành kinh tế trọng điểm theo hướng xanh hóa; cải thiện các vấn đề môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và chất lượng cảnh quan; xây dựng lối sống thân thiện với môi trường; nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. Tỉnh phấn đấu đến năm 2020, giảm cường độ phát thải khí nhà kính so với mức phát triển bình thường là 28%, trong đó, mức giảm tự nguyện khoảng 17,5%, còn lại là mức phấn đấu khi có thêm hỗ trợ quốc gia và quốc tế; Hình thành và phát triển cơ cấu “kinh tế xanh” trên cơ sở đẩy mạnh phát triển các ngành kinh tế sử dụng công nghệ tiên tiến, tạo ra giá trị gia tăng lớn, các ngành kinh tế sử dụng hiệu quả hơn tài nguyên thiên nhiên, chống chịu tốt hơn với biến đổi khí hậu.

 

Quang Ngọc

Thống kê

Lượt truy cập: 3324413