--%>

      UBND tỉnh Phú Yên vừa tổ chức Hội nghị đánh giá toàn diện kết quả 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM giai đoạn 2010 - 2020.

     Theo báo cáo của UBND tỉnh Phú Yên, qua 10 năm tập trung huy động mọi nguồn lực xây dựng NTM, đến nay, hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn được nâng cấp làm thay đổi cơ bản cảnh quan môi trường, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đến nay, toàn tỉnh có 51/88 xã đã được công nhận xã đạt chuẩn NTM, chiếm 57,95%, tăng 34 xã (tương ứng tỷ lệ tăng thêm 38,65%) so với giai đoạn 2011- 2015 (19,3%). Đến hết năm 2019, tăng thêm 2 xã đạt chuẩn nông mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM lên 53 xã (tỷ lệ 60,2% tổng số xã toàn tỉnh). Dự kiến đến năm 2020, toàn tỉnh sẽ có 57 xã đạt chuẩn NTM (65% số xã toàn tỉnh). Trong đó có 5 xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao, 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

     Tại Hội nghị các đại biểu cũng đánh giá, trong điều kiện nguồn lực còn hạn chế, tỉnh đã chỉ đạo các địa phương tập trung thực hiện các nội dung trọng tâm, trọng điểm theo lộ trình từng năm như: Thực hiện làm đường giao thông nông thôn; toàn dân tham gia xây dựng các công trình cơ sở hậ tầng. Kết quả hệ thống cơ sở hạ tầng ở các xã ngày càng hoàn thiện, tổng khối lượng đường giao thông nông thôn được cứng hóa đến nay đạt 2.464,9 km; năm 2018, thu nhập bình quần đầu người khu vực nông thôn là 36 triệu đồng/người; 98% xã đạt tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên; trên 98% dân sử dụng nước hợp vệ sinh; tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước hợp vệ sinh đạt 90%....

     Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình quốc gia xây dựng NTM, tỉnh cũng chỉ đạo các Sở, ban ngành, địa phương cần chủ động lồng ghép, huy động các nguồn lực để cân đối, hỗ trợ cho các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM, xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu. Ngoài ra, các cấp, ngành cần tiếp tục nâng cao chất lượng chương trình xây dựng NTM phù hợp với xu thế phát triển của đất nước, địa phương.

     Nhân dịp này, UBND tỉnh Phú yên tặng 5 cờ thi đua, trao bằng khen cho 44 tập thể, 48 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM.

 

Châu Loan

 

 

Thống kê

Lượt truy cập: 1015422