--%>

   Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại cuộc họp lần thứ VII Ban Chỉ đạo về các giải pháp ổn định đời sống và sản xuất, kinh doanh cho nhân dân 4 tỉnh miền Trung (Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế) bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường Formosa.

Phó Thủ tướng yêu cầu 4 tỉnh tăng cường tuần tra, giám sát và vận động ngư dân không sử dụng các nghề khai thác hải sản tầng đáy cho đến khi có kết luận chính thức

   Theo đó, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu các địa phương tập trung hoàn thành việc áp giá, định mức, phê duyệt tổng mức thiệt hại và chi trả tiền bồi thường thiệt hại cho người dân theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và kinh phí đã được tạm cấp trước ngày 30/6/2017. Bộ Tài chính xem xét ứng tiếp kinh phí cho các địa phương và chủ trì phối hợp Bộ NN&PTNT tổng hợp kết quả báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

   Phó Thủ tướng cũng đồng ý giải quyết số hải sản lưu kho theo đề nghị của tỉnh Quảng Bình (3.096,5 tấn trong đó có 134,6 tấn không đảm bảo an toàn thực phẩm đã được tiêu hủy) và tỉnh Quảng Trị (21,05 tấn không đảm bảo an toàn thực phẩm) đã được Bộ Y tế kiểm nghiệm và các tổ công tác liên ngành xác nhận.

   Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng yêu cầu các tỉnh tiếp tục triển khai theo hướng dẫn của Bộ NN&PTNT về nuôi trồng thủy sản, khai thác hải sản, giám sát an toàn thực phẩm và sản xuất muối tại 4 tỉnh miền Trung.

   Phó Thủ tướng cũng lưu ý, Bộ NN&PTNT tiếp tục chỉ đạo lực lượng kiểm ngư hỗ trợ và phối hợp với UBND 4 tỉnh tăng cường tuần tra, giám sát và vận động ngư dân không khai thác hải sản tầng đáy ở vùng biển 20 hải lý trở vào bờ cho đến khi có kết luận chính thức của Bộ Y tế về hải sản tầng đáy đã đảm bảo an toàn thực phẩm và nguồn lợi hải sản tầng đáy đã cơ bản phục hồi.

   Bộ TN&MT tiếp tục giám sát chặt chẽ, kịp thời, đôn đốc Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS) hoàn thành việc khắc phục các vi phạm đúng tiến độ yêu cầu đề ra; giám sát chặt chẽ việc tuân thủ các quy định pháp luật về môi trường của FHS.

Trần Tân

Thống kê

Lượt truy cập: 4551101