--%>

     Ngày 18/8/2018, ông Hoàng Văn Quảng, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Hà Tĩnh xác nhận, Bộ Công Thương vừa có Quyết định số 2875/QĐ-BCT và Quyết định số 2876/QĐ-BCT về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016 - 2025 có xét đến năm 2035 - Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110 kV đối với 2 Nhà máy Điện mặt trời (ĐMT) ở huyện Cẩm Xuyên và huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

     Theo đó, bổ sung Nhà máy ĐMT Cẩm Hưng có công sất 29 MWp, vận hành giai đoạn 2018 -2020; đặt tại xã Cẩm Hưng và xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, diện tích sử dụng đất dự kiến là 29 ha.

     Nhà máy ĐMT Cẩm Hưng được đấu nối vào hệ thống điện quốc gia theo phương án xây dựng mới trạm biến áp nâng áp 22/110 kV ĐMT Cẩm Hưng, công suất 1x40 MVA tại Nhà máy ĐMT Cẩm Hưng, vận hành năm 2019; xây dựng mới đường dây 110 kV ĐMT Cẩm Hưng - Cẩm Xuyên chiều dài 2,5 km, tiết diện dây dẫn 185 mm2, vận hành năm 2019, đồng bộ với tiến độ Nhà máy ĐMT Cẩm Hưng.

 

 

     Nhà máy ĐMT Sơn Quang có công suất 29 MWp, vận hành giai đoạn 2018 - 2020, đặt tại xã Sơn Quang, huyện Hương Sơn, diện tích đất sử dụng dự kiến là 29 ha.

     Nhà máy ĐMT Sơn Quang được đấu nối vào hệ thống điện quốc gia theo phương án xây dựng mới trạm biến áp nâng áp 22/110 kV ĐMT Sơn Quang, công suất 1x40 MVA tại Nhà máy ĐMT Sơn Quang, vận hành năm 2019; xây dựng mới đường dây 110 kV ĐMT Sơn Quang - Hương Sơn chiều dài 2 km, tiết diện dây dẫn 185 mm2, vận hành năm 2019 đồng bộ với tiến độ Nhà máy ĐMT Sơn Quang.

     Danh mục các công trình điện khác của hai nhà máy được thực hiện theo Quyết định số 90/QĐ-BCT ngày 12/1/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực Hà Tĩnh giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến năm 2035 - Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110 kV.

     Bộ Công Thương yêu cầu các nhà đầu tư dự án ĐMT phối hợp với UBND tỉnh Hà Tĩnh, Sở Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc huy động nguồn vốn và đầu tư thực hiện các hạng mục được bổ sung theo quy hoạch theo đúng tiến độ, đảm bảo cung cấp điện an toàn; chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm về hiệu quả đầu tư của dự án và tuân thủ cơ chế giá điện cho năng lượng mặt trời theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

     Sở Công Thương Hà Tĩnh có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện các hạng mục công trình điện đã được phê duyệt điều chỉnh, bổ sung.

 

Hồng Nhự

 

     Trước đó, ngày 8/12/2017, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản số 7766/UBND-KT đồng ý về chủ trương cho phép doanh nghiệp đến từ CHLB Đức tiến hành khảo sát, đo đạc, xác định phạm vi, ranh giới diện tích tại xã Cẩm Hưng và xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên; xã Sơn Quang, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh để lập hồ sơ dự án làm cơ sở trình cấp có thẩm quyền bổ sung quy hoạch và chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án Nhà máy ĐMT theo đúng quy định của pháp luật…

 

 

 

Thống kê

Lượt truy cập: 129499