--%>

     Từ ngày 15 - 17/5/2017, Trường Đại học Cần Thơ đã tổ chức Hội thảo Phát triển chương trình nghiên cứu đảm bảo nguồn cung cấp năng lượng bền vững và an toàn cho Việt Nam dưới sự tài trợ của Quỹ Newton, Hội đồng Anh. Mục tiêu của Hội thảo nhằm kết nối các nhà nghiên cứu khoa học cao cấp với các nhà nghiên cứu trẻ đến từ Vương quốc Anh và Việt Nam trong nghiên cứu về quản lý năng lượng hiệu quả.

 

Toàn cảnh Hội thảo

 

     Tại Hội thảo, các nhà khoa học đã trình bày nghiên cứu dưới hình thức áp phích và thuyết trình, đồng thời, thảo luận góp phần thúc đẩy các phương pháp tiếp cận đa ngành trong quản lý hiệu quả các thách thức về năng lượng trong bối cảnh Việt Nam. Các nội dung chính được thảo luận gồm: Năng lượng và mội trường; Đổi mới công nghệ thông tin; Thành phố thông minh. Trên cơ sở đó, các nhà nghiên cứu trẻ cùng với nhà nghiên cứu cao cấp đã xây dựng chương trình nghiên cứu để bảo đảm cung cấp năng lượng an toàn và bền vững cho Việt Nam. Các nhà nghiên cứu cao cấp chia sẻ kinh nghiệm và đào tạo các nhà nghiên cứu trẻ về chuyên môn, xây dựng mạng lưới kết nối, tạo tiền đề cho các hoạt động hợp tác nghiên cứu tương lai.

     Hội thảo cũng tạo cơ hội thúc đẩy liên kết nghiên cứu, hợp tác lâu dài giữa các nhà khoa học của Việt Nam và Anh.

 

Thanh Huyền

Thống kê

Lượt truy cập: 3324804