--%>

     Các nhà khoa học thuộc Đại học Tel Aviv, Israel và Đại học ở Chicago, Mỹ đã chỉ ra rằng, sự tổng hợp quark có khả năng giải phóng ra một lượng năng lượng cao gấp 8 lần so với tổng hợp hạt nhân. Phát hiện này có thể thay đổi nhận thức về các nguồn năng lượng tái tạo.

 

Sự kết hợp các hạt quark có thể giải phóng năng lượng (Ảnh: Tạp chí Nature)

 

     Theo các nhà nghiên cứu, một nguồn năng lượng mới xuất hiện từ sự kết hợp các hạt hạ nguyên tử, gọi là quark (một hạt cơ bản sơ cấp và là một thành phần cơ bản của vật chất). Những hạt này được hình thành do sự va chạm của các nguyên tử di chuyển ở vận tốc cao bên trong máy gia tốc hạt lớn. Nhờ đó, các quark được tách ra từ các nguyên tử nguồn ban đầu. Tuy nhiên, quá trình này không kết thúc ở đó, bởi vì các quark bị tách ra đó cũng lại va chạm với nhau, tạo thành các hạt gọi là các hạt baryon.

     Các nhà khoa học tập trung nghiên cứu điểm kết hợp của các hạt quark và phát hiện ra, khi các quark va chạm đã giải phóng một lượng năng lượng gấp 8 lần so với tổng hợp hạt nhân. Điều này cho thấy, một nguồn năng lượng mới mà cơ sở lý thuyết đã được chuẩn bị. Chỉ còn phải phát triển một công nghệ giúp áp dụng tổng hợp quark.

 

Phương Hạnh

Thống kê

Lượt truy cập: 1031593