--%>

    Ngày 20/3/2018, Bộ TN&MT đã ban hành Quyết định số 871/QĐ-BTNMT về việc tổ chức Giải thưởng báo chí TN&MT lần thứ IV.

    Mục đích của Giải thưởng là nhằm: Tuyên truyền, phổ biến, phản ánh sâu rộng các sự kiện, hoạt động quản lý điều hành; xây dựng và tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách pháp luật TN&MT; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý TN&MT trên phạm vi cả nước; Tăng cường năng lực của cộng đồng trong việc thực hiện chức năng giám sát, phản biện đối với các lĩnh vực hoạt động của ngành TN&MT; Tăng cường sự tham gia của các cơ quan thông tấn báo chí trong việc phổ biến thông tin tới người dân, đồng thời tiếp nhận thông tin phản hồi từ cộng đồng nhằm hoàn thiện thể chế, chính sách và các giải pháp quản lý nhà nước về TN&MT. Đồng thời, tôn vinh, tuyên dương, khen thưởng tác giả, tác phẩm báo chí đạt chất lượng cao; tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác tuyên truyền về sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, BVMT và ứng phó với biến đổi khí hậu.

 

 

     Đối tượng tham dự Giải thưởng là công dân Việt Nam có tác phẩm báo chí được đăng, phát trên các phương tiện truyền thông do cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động báo chí và phù hợp với Thể lệ Giải thưởng.

     Tác phẩm báo chí dự Giải thưởng Báo chí TN&MT lần thứ IV tập trung phản ánh nhóm nội dung, chủ đề trọng tâm gồm: Phát hiện, phản ánh những tồn tại, bất cập trong ban hành, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật, những tiêu cực, điểm nóng, những hành vi vi phạm pháp luật về TN7MT; Tăng cường cải cách hành chính ngành TN&MT, áp dụng các giải pháp và công nghệ; Chuyển đổi mô hình phát triển, đề xuất các giải pháp ổn định sinh kế của người dân nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu; Tôn vinh những điển hình tiên tiến, mô hình mới, sáng kiến về cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ mới về TN&MT; Quản lý và sử dụng hợp lý tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên đa dạng sinh học, tài nguyên khoáng sản và các tài nguyên thiên nhiên khác theo định hướng phát triển bền vững; Tăng cường các giải pháp BVMT tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề, môi trường khu vực đô thị, nông thôn theo định hướng không đánh đổi kinh tế lấy BVMT; Phản ánh các hoạt động kiểm soát các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, xử lý ô nhiễm môi trường nông thôn.

     Về điều kiện đối với tác phẩm báo chí dự xét Giải thưởng: Tác phẩm tham dự xét Giải thưởng là tác phẩm chưa đạt giải tại các cuộc thi, giải thưởng báo chí khác. Tác phẩm dự xét Giải thưởng được đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng từ 00h00 ngày 1/5/2016 đến 24h00 ngày 31/3/2018. Tác giả, cơ quan báo chí chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền các tác phẩm đã được đăng tải.

     Về cách thức gửi bài dự thi: Tác giả, nhóm tác giả gửi trực tiếp tác phẩm dự thi: ghi rõ tác phẩm ở trang, số báo, ngày phát hành và tên báo, cơ quan báo chí; tác phẩm phát thanh, truyền hình ghi rõ ngày, giờ phát sóng, chuyên mục, cơ quan báo chí đăng phát và phải có xác nhận của cơ quan báo chí. Tác phẩm dự thi gửi kèm theo tên thật, bút danh, địa chỉ và số điện thoại (nếu có) của tác giả hoặc đại diện nhóm tác giả.

     Cơ cấu Giải thưởng: Giải thưởng được trao theo 06 chủ đề; mỗi chủ đề được trao 5 Giải thưởng gồm 1 Giải A, 1 Giải B, 3 Giải C. Giải thưởng gồm: Phù điêu, Bằng chứng nhận của Bộ TN&MT và tiền thưởng, cụ thể: Giải A: 15.000.000 đồng, Giải B: 10.000.000 đồng, Giải C: 5.000.000 đồng. Bên cạnh các Giải thưởng chính thức, Bộ TN&MT sẽ có các hình thức khen thưởng đối với các tác giả, nhóm tác giả và các cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm dự thi và có đóng góp cho sự thành công của Giải thưởng.

    Ban Tổ chức tiếp nhận các tác phẩm dự thi đến hết ngày 20/4/2018 (tính theo dấu bưu điện), tại địa chỉ: Trung tâm Truyền thông TN&MT, Bộ TN&MT, Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. Trên bì thư ghi rõ tác phẩm tham dự Giải thưởng Báo chí TN&MT lần thứ IV.

     Dự kiến, Lễ trao Giải thưởng Báo chí TN&MT dự kiến được tổ chức truyền hình trực tiếp tại Lễ phát động “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2018.

 

Hồng Điển

Thống kê

Lượt truy cập: 3078745