--%>

    Nhằm kêu gọi các tầng lớp nhân dân cùng chung tay hành động “Nói không với các sản phẩm nhựa sử dụng một lần và túi ni lông khó phân hủy”, “Chống rác thải nhựa” vì một Thừa Thiên - Huế thêm xanh - sạch - sáng, ngày 4/6/2019, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phát động Cuộc thi Sáng tạo Xanh Thừa Thiên - Huế 2019.

 

 

    Mục đích của Cuộc thi nhằm tìm ra các sáng kiến, mô hình thân thiện với môi trường; sản phẩm thay thế đồ nhựa dùng 1 lần và túi ni lông khó phân hủy...; đặc biệt giảm thiểu sản phẩm nhựa dùng 1 lần và túi ni lông khó phân hủy phù hợp với điều kiện kinh tế - kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên - Huế. Đồng thời, tuyên dương và ghi nhận công lao của các tổ chức, cá nhân có các ý tưởng sáng kiến, mô hình xuất sắc để giải quyết các vấn đề giảm thiểu chất thải trong cộng đồng.

    Các lĩnh vực tham gia cuộc thi gồm: Sản phẩm thân thiện với môi trường, sản phẩm thay thế đồ nhựa dùng 1 lần và túi ni lông khó phân hủy; Sáng kiến và mô hình thu gom, tái chế, xử lý rác thải, nước thải; Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giám sát các hoạt động BVMT.

    Mỗi cá nhân, tổ chức có thể tham gia dự thi nhiều giải pháp, sáng kiến. Mọi tổ chức đã đầu tư nguồn lực để tạo ra các các sáng kiến, mô hình sáng tạo đều có quyền đứng tên tham dự cuộc thi. Trường hợp đó, những người trực tiếp tham gia sáng tạo ra giải pháp kỹ thuật và được tổ chức đứng tên dự thi giới thiệu sẽ là tác giả (hoặc nhóm tác giả) của giải pháp kỹ thuật dự thi.

    Giải thưởng gồm: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích. Các tác giả được giải Nhất, Nhì, Ba của cuộc thi sẽ được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen. Cuộc thi nhận hồ sơ tham gia từ ngày phát động cho đến hết ngày 5/8/2019. Hồ sơ dự thi gửi về Sở TN&MT. Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi dự kiến được tiến hành vào dịp Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn, tuần thứ 3, tháng 9/2019.

 

Trần Hương

Thống kê

Lượt truy cập: 2796688