--%>

     Ngày 29/8/2017, tại Hà Nội, Vụ Pháp chế và Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường phối hợp với Cục Bảo vệ môi trường Hoa Kỳ tổ chức Hội thảo “Pháp luật bồi thường thiệt hại về môi trường – Kinh nghiệm của Hoa Kỳ và đề xuất cho Việt Nam”.

 

Toàn cảnh Hội thảo

 

     Thời gian qua, số lượng người, tài sản thiệt hại do hành vi vi phạm pháp luật về môi trường đã lên tới con số quá lớn. Trong khi đó, đối với các hành vi vi phạm pháp luật về BVMT, việc xử lý các hành vi vi phạm và giải quyết bồi thường thiệt hại do ô nhiễm, suy thoái môi trường mới chỉ dừng ở việc xử phạt vi phạm hành chính. Việc giải quyết yêu cầu bồi thường thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân do hậu quả của hành vi vi phạm pháp luật về BVMT gây ra trên cơ sở các quy định về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng theo quy định của pháp luật dân sự và pháp luật về BVMTmà chưa có vụ việc nào yêu cầu bồi thường thiệt hại về môi trường tự nhiên được giải quyết.

     Nguyên nhân cốt lõi của vấn đề này là do hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại đối với môi trường tự nhiên rất đa dạng; việc xác định mức độ thiệt hại, thu thập xác định thiệt hại, thu thập dữ liệu, chứng cứ chứng minh cũng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc về mặt thể chế, công nghệ, thiếu nhân lực có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao… Điều này cũng cho thấy, nếu không có những quy định hướng dẫn cụ thể, các quy định pháp luật hiện hành chưa thực sự phát huy được trách nhiệm BVMT của cơ quan có thẩm quyền và cá nhân, tổ chức có liên quan trong việc phát hiện, phòng ngừa, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về BVMT cũng như khắc phục ô nhiễm, suy thoái, cải thiện và phục hồi môi trường.

     Tại Hội thảo, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi, thảo luận về một số vấn đề: bồi thường thiệt hại về môi trường, phương pháp tính toán thiệt hại và các vụ điển hình; Bảo hiểm bồi thường thiệt hại về môi trường và đề xuất cho Việt Nam; Cơ chế giải quyết tranh chấp môi trường ngoài tòa án ở Việt Nam…

 

Trần Hương

Thống kê

Lượt truy cập: 5313430