--%>

     Vừa qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Nguyễn Ngọc Thạch đã ký Quyết định số 918/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ  điều chỉnh Quy hoạch quản lý chất thải rắn (CTR) đến năm 2030.

     Theo đó, Quy hoạch quản lý CTR tỉnh Ninh Bình đến năm 2030 sẽ do UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt; Sở Xây dựng tổ chức lập, thẩm định; Sở TN&MT cùng UBND các huyện, TP phối hợp thực hiện. Đặc biệt, đơn vị trực tiếp lập quy hoạch sẽ được lựa chọn từ đơn vị tư vấn có năng lực phù hợp theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

     UBND tỉnh Ninh Bình đặt ra các mục tiêu chính là xây dựng được các phương thức phân loại CTR tại nguồn và xác định lộ trình triển khai thực hiện phân loại CTR tại nguồn cho mỗi loại hĩnh chất thải, đảm bảo phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương; quy hoạch hệ thống thu gom, vận chuyển CTR cho các đô thị, khu công nghiệp và điểm dân cư nông thôn, trong đó xác định được các phương thức thu gom, xác định được vị trí các trạm trung chuyển CTR liên đô thị...

 

Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt hiện đại và đầu tiên tại Ninh Bình

 

     Quyết định nêu rõ quan điểm quản lý tổng hợp CTR là một trong những ưu tiên của công tác BVMT, góp phần kiểm soát ô nhiễm, hướng tới phát triển đô thị bền vững; quản lý CTR phải lấy phòng ngừa, giảm thiểu phát sinh và phân loại chất thải tại nguồn là nhiệm vụ hàng đầu, tăng cường tái sử dụng, tái chế để giảm khối lượng chất thải phải chôn lấp. Vai trò chủ đạo là Nhà nước, đẩy mạnh xã hội hóa, huy động tối đa mọi nguồn lực và tăng cường đầu tư cho công tác quản lý CTR; quản lý CTR không khép kín theo địa giới hành chính, đảm bảo sự tối ưu về kinh tế, kỹ thuật, sự an toàn về xã hội, môi trường và phải gắn với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Bình; quản lý CTR phải tuân thủ theo nguyên tắc “người gây ô nhiễm phải trả tiền”.

     Quy mô diện tích lập điều chỉnh quy hoạch: 1389,1 km2.  Đối tượng nghiên cứu điều chỉnh bao gồm: CTR đô thị; CTR công nghiệp; CTR y tế; CTR khu vực nông thôn với thời hạn quy hoạch ngắn hạn là đến năm 2025, quy hoạch dài hạn đến năm 2035. 

     Việc Quy hoạch quản lý CTR dự tính hoàn thành trong Quý IV/2018.

 

Lê Chính

 

 

 

                                                                                                              

Thống kê

Lượt truy cập: 3324597