--%>

     Từ ngày 26 - 29/10/2018, Quốc hội đã thảo luận đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và 3 năm thực hiện kế hoạch 5 năm 2016 - 2020; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, dự toán ngân sách nhà nước và đánh giá giữa kỳ thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn… Trong đó, công tác quản lý tài nguyên, BVMT và ứng phó BĐKH là vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm.

     Đại biểu Nguyễn Tuấn Anh Đoàn ĐBQH tỉnh Long An: Cần tăng vốn đầu tư cho BVMT và BĐKH

     Năm 2017, Thủ tướng Chính phủ trực tiếp đi khảo sát khu vực sông Hậu, vùng sạt lở ven biển Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang và chủ trì Hội nghị Phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với BĐKH. Ngay sau đó, Chính phủ ban hành Nghị quyết 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 về phát triển bền vững ĐBSCL, thích ứng với BĐKH. 

     Để đẩy nhanh việc triển khai Nghị quyết này, đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan khẩn trương hoàn thiện và tập trung triển khai Chương trình hành động tổng thể thực hiện Nghị quyết. Đối với việc huy động nguồn hỗ trợ ODA từ quốc tế cho ứng phó với BĐKH, kiến nghị Chính phủ sớm chỉ đạo xây dựng hệ thống tiêu chí phân loại về các hoạt động ứng phó với BĐKH và dần hình thành mục chi riêng cho hoạt động ứng phó với BĐKH trong mục lục ngân sách sự nghiệp…

 


    Toàn cảnh phiên thảo luận chiều 29/10

 

     Bên cạnh đó, Chính phủ cần quan tâm đến công tác phòng, chống thiên tai, BĐKH, có hệ thống nghiên cứu, dự báo, cảnh báo kịp thời những vùng thường xuyên bị tác động của thiên tai, BĐKH. Để bảo đảm an ninh, an toàn cho người dân, cần dựa vào kế hoạch, lộ trình đầu tư trung hạn cho các công trình đê kè, sông biển, sạt lở núi.

     Ngoài ra, đại biểu cũng kiến nghị bảo đảm bố trí đủ vốn cho các dự án thực hiện Chương trình mục tiêu hỗ trợ xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc khu vực công ích giai đoạn 2016 - 2020; Đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2020 theo Quyết định số 1788/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

     Đại biểu Nguyễn Văn Sơn - Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh: Tiếp tục nghiên cứu, nhân rộng mô hình xử lý nguồn thải

     Hiện nay, các khu công nghiệp, làng nghề, đô thị và nông thôn đều được chú trọng để xử lý môi trường nhưng vẫn còn nhiều bất cập, tiềm ẩn nhiều vấn đề ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống của nhân dân. Đại biểu đề nghị Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ TN&MT tiếp tục nghiên cứu, nhân rộng mô hình công nghệ, thiết bị để xử lý nguồn thải, bảo đảm chất lượng môi trường khu vực nông thôn.

     Từ bài học do sự cố của Formosa đối với môi trường biển, đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan có quyết định sớm về việc dừng khai thác và tiện quặng mỏ sắt Thạch Khê. Thực tế hiện nay, Dự án đang dang dở và không hiệu quả, gây ảnh hưởng lớn đến mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, môi trường, đời sống và sinh hoạt của nhân dân trong vùng Dự án.

     Đại biểu Nguyễn Quốc Hận - Đoàn ĐBQH tỉnh Cà Mau: Sử dụng đúng mục đích nguồn vốn ODA cho BĐKH

     Công tác phòng, chống thiên tai và ứng phó với BĐKH được quan tâm, nhưng tình hình nước biển dâng, sạt lở ở bờ sông, suối, xói lở bờ biển ở vùng ĐBSCL và vùng núi phía Bắc đang diễn ra phức tạp.

     Trước thực tế trên, đại biểu đề nghị Chính phủ ưu tiên cao nhất trong phân bổ nguồn dự phòng chung, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn năm 2016 - 2020, sử dụng 10.000 tỷ đồng không bố trí cho Dự án chống ngập TP.HCM để đầu tư cho các dự án ứng phó với BĐKH, xử lý sạt lở bờ sông, suối, bờ biển, phòng tránh khắc phục thiên tai trong phạm vi cả nước.

     Đại biểu cũng đề nghị dành toàn bộ nguồn vốn ODA cho BĐKH, sử dụng đúng mục đích, đúng nguồn, qua đó, cho phép tỉnh Cà Mau và một số tỉnh có liên quan được áp dụng cơ chế Trung ương cấp phát toàn bộ số vốn ODA để đầu tư xây dựng đê biển, kè bờ, tạo bãi, khôi phục rừng phòng hộ, chống sạt lở ven biển, ứng phó với BĐKH. Vì đây là các dự án dân sinh công cộng không có khả năng sinh lời, ưu tiên bố trí đủ vốn đối ứng cho các dự án ODA trong năm 2019.

 

Thu Hà (Theo Monre)

 

Thống kê

Lượt truy cập: 1061312