--%>

    Sau 7 năm triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, huyện Gia Lâm đã thực hiện thành công với 20/20 xã đạt chuẩn. Diện mạo nông thôn và cuộc sống của người dân có nhiều khởi sắc.

    Mặc dù là huyện có tốc độ đô thị hoá cao, cơ cấu ngành nông nghiệp giảm mạnh, song với quyết tâm đẩy nhanh việc ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, hình thành các vùng chuyên canh tập trung, huyện Gia Lâm đã thực hiện dồn điền đổi thửa đạt 1.174 ha, đồng thời, hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa cho 100% nông hộ.

 

Những tuyến đường hoa nở ở Gia Lâm

 

    Sau dồn điền đổi thửa, huyện tập trung quy hoạch sản xuất nông nghiệp. Hơn 7 năm qua, đã phê duyệt 75 phương án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế trang trại, hộ gia đình với tổng diện tích trên 1.000 ha. Toàn huyện đã hình thành được 123 trang trại, gia trại chăn nuôi xa khu dân cư, 17 mô hình nông nghiệp ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao và 18 chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp chủ lực. Nhờ đó, giá trị sản xuất nông nghiệp của địa phương tăng bình quân 1,18%/năm. Giá trị canh tác bình quân trên 1 ha đất nông nghiệp đạt 212 triệu đồng (tăng 3,4 triệu đồng/ha so với năm 2015).  

    Đến nay, huyện Gia Lâm đã có 20/20 xã đạt chuẩn NTM. Các tiêu chí huyện NTM theo quy định tại Quyết định số 558 của Thủ tướng Chính phủ, huyện cũng đã hoàn thành và đang chờ thành phố xem xét thẩm định. Đáng chú ý, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện hiện đã đạt trên 42 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ gia đình nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99,5% (trong đó có 70,71% được sử dụng nước sạch). Hình thức an táng từ hung táng sang hỏa táng ngày càng tăng, đạt 64,6% và an táng đúng nơi quy định.

    Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Nguyễn Ngọc Thuần cho biết, để phấn đấu là huyện NTM, Huyện ủy, UBND huyện đã và đang tập trung giải quyết một số tồn tại khó khăn. Liên quan đến vấn đề môi trường, huyện sẽ tiếp tục giải quyết vấn đề ô nhiễm, hoàn thiện việc thu gom xử lý nước thải ở các khu công nghiệp. Trong đó kết hợp thu gom rác thải gắn với dự án cải tạo làm sạch sông Cầu Bây theo hướng xã hội hóa. Huyện cũng sẽ đề xuất TP được làm chủ đầu tư một số dự án xử lý ô nhiễm môi trường để tăng tính chủ động.

 

Bích Hồng

Thống kê

Lượt truy cập: 133607