--%>

     Ngày 18/6/2019 tại TP. Hồ Chí Minh sẽ diễn ra Hội nghị đánh giá kết quả hai năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với BĐKH.

     Được đánh giá là một trong những đồng bằng màu mỡ trên thế giới với các điều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng, thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng đang phải đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là BĐKH, nước biển dâng gây ra nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan, ảnh hưởng đến sinh kế và đời sống của người dân. Việc khai thác tài nguyên nước trên thượng nguồn châu thổ, nhất là phát triển các đập thủy điện đã làm thay đổi dòng chảy, giảm lượng phù sa, suy giảm nguồn lợi thủy sản, xâm nhập mặn sâu vào nội vùng, tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội của toàn vùng. Bên cạnh đó, việc phát triển kinh tế với cường độ cao ở các địa phương trong vùng gây ra nhiều hệ lụy như ô nhiễm môi trường, mất cân bằng sinh thái, sụt lún đất, suy giảm mực nước ngầm, xâm thực bờ biển, diện tích rừng ngập mặn, rừng phòng hộ bị chặt phá, chuyển đổi sang mục đích sử dụng khác hoặc bị suy thoái nặng nề cùng với việc khai thác bùn cát quá mức, xây dựng nhà cửa và hạ tầng sát bờ sông, kênh, rạch làm gia tăng nguy cơ sạt lở.

     Nhận thức rõ các thách thức của BĐKH đến vùng ĐBSCL, ngày 17/11/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 120/NQ-CP về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với BĐKH. Đây là quyết sách lớn, mang tầm thời đại của Đảng và Nhà nước trong phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với BĐKH. Đến ngày 13/4/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 417/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình hành động tổng thể thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ với 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, bao gồm: Rà soát, hoàn thiện, bổ sung hệ thống cơ chế, chính sách; cập nhật và hệ thống hóa số liệu, dữ liệu liên ngành, tăng cường điều tra cơ bản; xây dựng quy hoạch và tổ chức không gian lãnh thổ; xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý thích ứng với BĐKH; Đầu tư và phát triển hạ tầng; Phát triển và huy động nguồn lực.

 

Các tỉnh, thành vùng ĐBSCL đang triển khai có hiệu quả nhiều giải pháp phát triển bền vững, thích ứng với BĐKH

 

     Đến nay, sau hai năm thực hiện, Nghị quyết số 120/NQ-CP đã được triển khai rộng khắp ở các Bộ, ngành, tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL với nhiều kết quả khả quan. Tăng trưởng GDP của vùng đạt mức 7,8%, cao nhất trong 4 năm trở lại đây (bình quân cả nước là 7,1%); kim ngạch xuất khẩu toàn vùng lần đầu tiên đạt 15,7 tỷ USD; hệ thống cơ chế, chính sách cũng được hoàn thiện, bổ sung góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp, hạ tầng giao thông, phát triển đô thị ổn định dân cư; lồng ghép yếu tố BĐKH; tăng cường công tác điều tra cơ bản, quan trắc; số liệu, dữ liệu liên ngành được thiết lập, cập nhật và hệ thống hóa; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và công nghệ với việc cung cấp luận cứ, sáng kiến, giải pháp, công nghệ phục vụ phát triển bền vững ĐBSCL; công tác quy hoạch, kết nối liên vùng được tập trung triển khai; cơ cấu kinh tế đang được chuyển dịch, nhiều ngành hàng, mặt hàng đã tìm được chỗ đứng trên thị trường thế giới…

     Để đánh giá kết quả đạt được, những vấn đề đang tồn tại, hạn chế, từ đó xác định nhiệm vụ ưu tiên, trọng tâm, trong điểm, có quy mô vùng, tạo sự lan tỏa, bảo đảm tính bền vững và tìm ra giải pháp mang tính hệ thống để thực hiện trong thời gian tới, đảm bảo khả thi và hiệu quả cao, Thủ tướng Chính phủ quyết định tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hai năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP vào ngày 18/6/2019 tại TP. Hồ Chí Minh. Trong đó, Bộ TN&MT được giao là cơ quan đầu mối chủ trì, phối hợp các Bộ ngành, địa phương có liên quan tổ chức Hội nghị.

     Hội nghị được chia thành 2 phiên họp:

     Phiên họp buổi sáng được tổ chức theo các nhóm chuyên đề như sau:

     - Chuyên đề 1: “Quản lý tài nguyên nước, lũ lụt, xâm nhập mặn, ứng phó với sụt lún, sạt lở ở vùng ĐBSCL” do Bộ TN&MT chủ trì, phối hợp với Bộ NN&PTNN, một số địa phương, các đối tác phát triển tổ chức.

     - Chuyên đề 2: “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp thích ứng với BĐKH vùng ĐBSCL” do Bộ NN&PTNT chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, một số địa phương và các đối tác phát triển.

     - Chuyên đề 3: “Giải pháp phát triển hệ thống giao thông và cơ sở hạ tầng, nhà ở phục vụ phát triển bền vững ĐBSCL” do Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, UBND TP. Hồ Chí Minh, một số địa phương, các đối tác phát triển.

     - Chuyên đề 4: “Công tác quy hoạch, cơ chế điều phối vùng và thu hút vốn đầu tư cho ĐBSCL” do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ: Nội vụ, Tài chính, một số địa phương, các đối tác phát triển.

     Phiên họp buổi chiều do Thủ tướng Chính phủ chủ trì với các báo cáo quan trọng như sau:

     - Báo cáo đánh giá tổng hợp kết quả thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP và các giải pháp cần thực hiện thời gian tới (Bộ trưởng Bộ TN&MT).

     - Kết quả đạt được trong công tác quy hoạch, điều phối liên kết vùng; tình hình bố trí vốn, thu hút vốn đầu tư cho vùng ĐBSCL và nhiệm vụ trong thời gian tới (Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

     - Giải pháp về tổ chức điều phối vùng ĐBSCL (Bộ trưởng Bộ Nội vụ).

     - Kết quả công tác tái cơ cấu ngành, sản phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp vùng ĐBSCL và nhiệm vụ trong thời gian tới (Bộ trưởng Bộ NN&PTNT).

     - Phát triển cơ sở hạ tầng giao thông và giải pháp phát triển hệ thống giao thông kết nối TP. Hồ Chí Minh với các tỉnh, thành phố ĐBSCL, nhiệm vụ trong thời gian tới (Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

     - Quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng xây dựng, nhà ở phục vụ phát triển bền vững vùng ĐBSCL và nhiệm vụ trong thời gian tới (Bộ trưởng Bộ Xây dựng).

     - Vai trò, giải pháp kết nối giữa TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh vùng ĐBSCL (Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh).

     - Kết quả công tác quản lý tài nguyên nước, lũ lụt, xâm nhập mặn và các hoạt động ứng phó với sụt lún, sạt lở ở vùng ĐBSCL, nhiệm vụ trong thời gian tới (Lãnh đạo Bộ TN&MT).

     - Sự tham gia hỗ trợ của các đối tác phát triển đối với sự phát triển bền vững ĐBSCL và triển khai thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP (Giám đốc Quốc gia Ngân hàng thế giới tại Việt Nam).

     - Phát biểu, tham luận của các Bộ, ngành, một số đối tác phát triển, Lãnh đạo các tỉnh ĐBSCL; đại diện các nhà khoa học, doanh nghiệp về đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP, nhiệm vụ trong thời gian tới.

     - Phát biểu kết luận chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chiến lược phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với BĐKH.

 

Trâm Anh

Thống kê

Lượt truy cập: 1388065