--%>

     Ngày 24/8/2018, tại Hà Nội, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân chủ trì cuộc họp giữa Bộ TN&MT với các Bộ: KH&CN, Xây dựng, NN&PTNT, nhằm đánh giá, lựa chọn mô hình xử lý chất thải rắn (CTR) để nhân rộng tại các địa phương.

 

Toàn cảnh cuộc họp

 

    Theo báo cáo, hiện nay, chưa có địa phương nào có mô hình xử lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) đạt đủ các tiêu chí về kỹ thuật, kinh tế, xã hội và môi trường. CTR ở nước ta được xử lý bằng 3 hình thức: đốt, chôn lấp và sản xuất phân compost. Mỗi hình thức xử lý có những mặt mạnh và hạn chế khác nhau. Về xử lý CTRSH bằng hình thức đốt, cả nước có khoảng 200 lò đốt CTRSH, đa số là các lò đốt công suất xử lý nhỏ (dưới 500 kg/giờ). Đối với xử lý CTRSH bằng hình thức chôn lấp, tính đến năm 2016 có khoảng 458 bãi chôn lấp CTRSH có quy mô trên 1 ha; ngoài ra, còn có các bãi chôn lấp quy mô nhỏ ở các xã chưa được thống kê đầy đủ; vẫn còn tồn tại các bãi chôn lấp CTRSH không hợp vệ sinh tại các các địa phương, các vùng nông thôn. Về xử lý CTRSH thành phần hữu cơ, hiện nay, các cơ sở xử lý CTRSH thành phân hữu cơ chủ yếu sử dụng công nghệ ủ hiếu khí hoặc kị khí.

    Tại nông thôn, CTRSH hiện được xử lý theo 2 hình thức: đốt hoặc chôn lấp. Tuy nhiên, cả 2 phương pháp đều đang bộc lộ hạn chế và chưa giải quyết được triệt để vấn đề nan giải trong công tác xử lý CTRSH ở nông thôn. Công nghệ đốt CTR nhập khẩu không phù hợp với thực tế CTR nông thôn tại Việt Nam (chưa được phân loại tại nguồn, nhiệt trị của chất thải rắn sinh hoạt thấp). Việc sử dụng công nghệ chôn lấp tại nông thôn hiện nay chủ yếu là chôn lấp không hợp vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường, đồng thời tốn nhiều quỹ đất, không tận dụng được các loại chất thải rắn có khả năng tái chế, tái sử dụng…

     Để giải quyết vấn đề quá tải ở các bãi rác tại nông thôn, một số mô hình lò đốt đã được áp dụng thí điểm ở nhiều địa phương trong toàn quốc, bước đầu cho thấy, có thể giúp giảm lượng rác thải phát sinh, hạn chế gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan khu vực.

    Tại cuộc họp, đại diện các Bộ, ngành thống nhất rằng, cần phải có đánh giá toàn diện về tình hình quản lý và các mô hình xử lý CTRSH tại các địa phương; đánh giá về công nghệ, tính bền vững về kinh tế, xã hội và môi trường của từng mô hình, qua đó, lựa chọn được mô hình tối ưu, đảm bảo tính bền vững và khuyến khích nhân rộng trên toàn quốc. 

    Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân chỉ đạo Tổng cục Môi trường tiến hành đánh giá toàn diện theo căn cứ khoa học về tính bền vững đối với các mô hình xử lý CTR tại địa phương, từ đó, lựa chọn mô hình đem lại hiệu quả về môi trường và kinh tế, xã hội để nhân rộng. Đồng thời, hoàn thiện cơ chế chính sách về quản lý và xử lý CTR để triển khai thực hiện các mô hình này; nghiên cứu, đề xuất các giải pháp đẩy mạnh phân loại chất thải tại nguồn để thuận tiện cho việc thu gom, xử lý chất thải và tận dụng được phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, góp phần giảm phế liệu nhập khẩu…

 

Hồng Nhự

Thống kê

Lượt truy cập: 346622