--%>

     Ngày 14/7/2016, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phối hợp với Liên minh nước sạch Việt Nam; Trung tâm nghiên cứu môi trường và cộng đồng (CECR) tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Nguồn nước sạch và phát triển bền vững: Vấn đề chính sách”.

 

Toàn cảnh buổi tọa đàm

 

     Phát biểu khai mạc Tọa đàm, Phó Chủ tịch VUSTA Nghiêm Vũ Khải cho biết, hiện nay, tình trạng thiếu nước sạch đang diễn ra khá phổ biến, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân. Nguyên nhân là do một số vùng hạn hán kéo dài, một số vũng thì ô nhiễm nguồn nước, gần đây còn xảy ra những sự cố nghiêm trọng về môi trường nước tại miền Trung, càng báo động tình trạng ô nhiễm nguồn nước. Đây là những khó khăn, thách thức đối với công tác BVMT nước tại Việt Nam.

     Theo Giám đốc Trung tâm CECR Nguyễn Ngọc Lý, từ năm 2000 - 2015, Liên hợp quốc đều coi BVMT nước là một trong những mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ trên toàn thế giới. Cụ thể, báo cáo của Liên hợp quốc năm 2015 khẳng định, “nước là cốt lõi của phát triển bền vững”, tài nguyên nước cung cấp các dịch vụ quyết định sự tăng trường kinh tế, xóa đói giảm nghèo và môi trường bền vững; Bảo đảm an ninh thực phẩm, năng lượng cho con người và sức khỏe môi trường; Góp phần nâng cao phúc lợi xã hội, tác động tới cuộc sống hàng tỷ người. Để đạt được tốt nhất các mục tiêu phát triển bền vững đòi hỏi sự cải thiện rất lớn trong việc quản lý nguồn nước trên toàn cầu.  

   Tại buổi Tọa đàm, một số chuyên gia đã trình bày tham luận về: Mục tiêu phát triển bền vững SDG 6 và 14, tăng trưởng xanh và BVMT nước; Ảnh hưởng của nhiễm nước đến nuôi trồng thủy sản và ngành du lịch (tác động qua lại giữa tài nguyên nước đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản và ngành du lịch); Các vấn đề chính sách về kiểm soát ô nhiễm nước hiện nay (bất cập, chồng chéo trong công tác quản lý và trách nhiệm)…

     Các đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận về vai trò của khoa học và công nghệ trong xây dựng ngành công nghiệp BVMT; Công tác hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về cơ chế cung cấp thông tin, hoạt động quan trắc môi trường, kiểm soát ô nhiễm môi trường nước; Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BVMT nước… nhằm đề xuất những hành động, giải pháp cụ thể, tiến tới ra đời Luật Kiểm soát ô nhiễm nước, góp phần bảo vệ, sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên nước tại Việt Nam.

 

Bùi Hằng

Thống kê

Lượt truy cập: 3325151