--%>

     Ngày 6/2/2018, tại Hà Nội, Bộ TN&MT phối hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức Hội thảo “Nghiên cứu quản trị tài nguyên nước tại Việt Nam: Thách thức, cơ hội và định hướng cho quản lý tài nguyên nước”. Thứ trưởng Trần Quý Kiên chủ trì Hội thảo.

 

Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên phát biểu khai mạc Hội thảo

 

     Việt Nam được đánh giá là quốc gia có nguồn tài nguyên nước khá phong phú với 3450 sông, suối có chiều dài từ 10 km trở lên, phân bố ở 108 lưu vực sông. Tuy nhiên, nguồn nước của Việt Nam chủ yếu phụ thuộc vào nước ngoài với gần 2/3 lượng nước của Việt Nam là từ nước ngoài chảy vào. Thực tế cho thấy, nguồn tài nguyên nước và việc quản lý và khai thác nguồn tài nguyên nước đã, đang phải chịu nhiều sức ép lớn và đối mặt với một số vấn đề khó khăn và thách thức lớn. Nhu cầu về nước gia tăng phục vụ cho mục đích phát triển kinh tế xã hội trong khi nguồn nước đang tiếp tục suy giảm về số lượng và chất lượng. Một số lưu vực sông đã bị khai thác quá mức, đặc biệt là trong mùa khô. Việc cạnh tranh, mâu thuẫn trong sử dụng tài nguyên nước đã xảy ra và ngày càng gia tăng. Hoạt động khai thác tài nguyên nước phía thượng nguồn ở phạm vi ngoài Việt Nam phục vụ cho các mục đích phát triển năng lượng thủy điện, thủy lợi phục vụ cho công nghiệp, nông nghiệp… đã có những tác động và ảnh hưởng tiêu cực đến quốc gia phía hạ nguồn, đặc biệt là vấn đề hạn hán, xâm nhập ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long những năm qua…

     Trước tình trạng đó, Chính phủ nói chung và Bộ TN&MT nói riêng đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách liên quan đến việc giải quyết các vấn đề tài nguyên nước, triển khai nhiều kế hoạch hành động và giải pháp thiết thực, cụ thể ở cả cấp Trung ương cho đến địa phương. Tuy nhiên, tác động biến đổi khí hậu trên toàn cầu ngày càng mạnh mẽ đặt ra nhiều khó khăn và thách thức cho vấn đề quản lý bền vững tài nguyên nước của Việt Nam.

     Thứ trưởng Trần Quý Kiên nhấn mạnh, Hội thảo là cơ sở giúp Chính phủ xây dựng định hướng, chiến lược và đề xuất các giải pháp cụ thể phù hợp với bối cảnh hiện nay nhằm tăng cường năng lực quản trị tài nguyên nước, đảm bảo an ninh nguồn nước trong thời gian tới. Đồng thời, Hội thảo cũng là hoạt động thiết thực cho việc triển khai Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.

 

Toàn cảnh Hội thảo

 

     Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận một số nội dung như: thách thức và cơ hội hiện nay trong quản lý tài nguyên nước; định hướng của Chính phủ trong xây dựng thể chế, chính sách quản lý tài nguyên nước; các giải pháp và công cụ quản lý tổng hợp, đa chiều sử dụng cho quản trị và quản lý tài nguyên nước…

 

Phương Linh

Thống kê

Lượt truy cập: 2826408