--%>

     Ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) không thể chỉ là công việc của riêng Chính phủ mà mọi công dân, trong đó thanh niên đóng vai trò then chốt.

     Người trẻ là lực lượng tiên phong, nòng cốt trong xây dựng phong cách sống “xanh”, ít phát thải, sử dụng năng lượng tái tạo, nền kinh tế phát triển bền vững để ứng phó với BĐKH, đó là khẳng định của các chuyên gia tại buổi đối thoại: Thanh niên với BĐKH do T.Ư Đoàn, cơ quan Phát triển Pháp (AFD), Bộ TN&MT, trường ĐH Kinh tế Quốc dân vừa phối hợp tổ chức.

     Việt Nam là quốc gia đứng 28 thế giới về tổng lượng rác thải khí nhà kính gây ra BĐKH. Tác động của BĐKH diễn ra trên thực tế rất nhanh nhưng công cuộc ứng phó với BĐKH còn nhiều hạn chế, yếu kém.

     Cục trưởng Cục BĐKH Tăng Thế Cường kêu gọi các bạn trẻ hãy xây dựng phong cách sống “xanh”, ít phát thải, đồng thời, truyền cảm hứng sống đó cho những người xung quanh mình. Theo đó, các bạn trẻ cần tận dụng năng lượng và kiến thức để dẫn dắt xã hội hướng tới một tương lai bền vững hơn, thích ứng cao với BĐKH và một xã hội ít phát thải. Ngoài ra, thực hiện các chương trình giáo dục, bảo tồn thiên nhiên, thúc đẩy năng lượng tái tạo, áp dụng các hoạt động phát triển thân thiện môi trường và thực hiện các dự án thích ứng với BĐKH và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.

     Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế Quốc dân Trần Thọ Đạt khẳng định, giới trẻ là lực lượng tiên phong ứng phó với BĐKH. Để ứng phó hiệu quả với BĐKH cần những chuyển đổi trong các quyết định và hành động về kinh tế, xã hội, công nghệ và chính trị để có thể tạo ra các con đường phát triển ít cácbon nhất. Bên cạnh đó, cần xây dựng nền kinh tế phát triển bền vững.

Huy Hoàng

Thống kê

Lượt truy cập: 2892995