--%>

   Hiện nay, tại các TP: Hà Nội, Hồ Chí Minh và Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), người dùng Android hoặc iOS có thể tải ứng dụng Air Quality để theo dõi miễn phí thông tin về mức độ ô nhiễm tại các thành phố nêu trên theo thời gian thực cũng như dự đoán về tình trạng không khí tại các thời điểm trong ngày và đưa ra dự đoán về mức độ ô nhiễm không khí vào ngày hôm sau.

 

 

   Được biết, Air Quality sử dụng dữ liệu từ các trạm đo không khí đặt tại khắp nơi trên thế giới để đưa ra thông số và dự đoán về mức độ ô nhiễm không khí. Hiện tại, ứng dụng này hỗ trợ hơn 6.000 TP trên toàn cầu.

   Riêng ở Việt Nam, Air Quality mới hỗ trợ tại TP Hà Nội, Hồ Chí Minh và Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa). Tại Hà Nội, Air Quality sử dụng thông số từ nhiều địa điểm đặt máy đo không khí, bao gồm: Đại sứ quán Mỹ, hồ Hoàn Kiếm, Mỹ Đình... còn tại TP. Hồ Chí Minh chỉ sử dụng thông tin từ máy đo không khí đặt tại Lãnh sự quán Mỹ và tỉnh Khánh Hòa chỉ có một máy đo đặt tại TP. Nha Trang.

Vũ Nhung

Thống kê

Lượt truy cập: 4551065