--%>

    Ngày 2/2 hàng năm được chọn là Ngày Đất ngập nước thế giới, đây cũng là ngày Thế giới và Liên hợp quốc thông qua Công ước về các vùng đất ngập nước (Công ước Ramsar) tại hội nghị Đất ngập nước vào ngày 2/2/1971 tại bờ biển Caspian thuộc thành phố Ramsar, Iran. Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò cốt lõi của các vùng đất ngập nước trong việc thích ứng và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu đến sự phát triển của các quốc gia trên thế giới, Ban thư ký Công ước Ramsar đề nghị các quốc gia hưởng ứng, tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Đất ngập nước thế giới năm 2019 với chủ đề "Ngăn chặn suy kiệt đất ngập nước để chống biến đổi khí hậu".​

 

Khu bảo tồn thiên nhiên Đất ngập nước Vân Long (Ninh Bình)

 

    Hưởng ứng ngày này, Bộ TN&MT đã ban hành văn bản đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ và cơ quan thuộc Chính phủ; Cơ quan Trung ương của các ban, ngành và đoàn thể; UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương đề nghị chỉ đạo tổ chức các hoạt động thiết thực, có ý nghĩa để kỷ niệm. Cụ thể:

    Một là, phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng ở Trung ương và địa phương để phổ biến, tuyên truyền về tầm quan trọng của các vùng đất ngập nước đối với việc ứng phó với biến đổi khí hậu và kêu gọi cộng đồng cùng cam kết bảo tồn, sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước, dừng các hoạt động gây suy thoái các vùng đất ngập nước và thúc đẩy phục hồi các vùng đất ngập nước bị suy thoái; Đưa các bản tin hoặc phim ngắn về chủ đề ngăn ngừa sự suy thoái các vùng đất ngập nước nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu trên các kênh truyền thông của cơ quan, địa phương.

    Hai là, tổ chức phát động các phong trào trong năm 2019 với các nội dung như BVMT và đa dạng sinh học các vùng đất ngập nước; Phục hồi các vùng đất ngập nước bị suy thoái; Bảo tồn và sử dụng bền vững tài nguyên đất ngập nước, hạn chế tối đa việc tháo nước, gây mất nước tại các vùng đất ngập nước để góp phần chống lại sự biến đổi khí hậu trên toàn cầu.

    Ba là, lồng ghép nội dung về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu vào các chương trình, quy hoạch, kế hoạch phát triển của ngành và địa phương.

   Bốn là, tùy theo điều kiện cụ thể, tiến hành các hoạt động truyền thông phù hợp, tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Đất ngập nước thế giới năm 2019; Tổ chức các cuộc thi, triển lãm, xây dựng phim phóng sự về chủ đề "Ngăn chặn suy kiệt đất ngập nước để chống biến đổi khí hậu".

    Ngoài ra, sau khi hoàn thành các hoạt động tổ chức hưởng ứng kỷ niệm Ngày Đất ngập nước thế giới năm 2019, Bộ TN&MT đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo kết quả thực hiện về để tổng hợp và báo cáo Ban thư ký Công ước Ramsar.

 

Bảo Bình

Thống kê

Lượt truy cập: 2136061