--%>

     Hiện nay, BVMT, giải quyết các vấn đề ô nhiễm trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã và đang trở thành một trong những vấn đề được quan tâm hàng đầu. Cũng chính vì lý do này, Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) đã chọn chủ đề “Đổi mới sáng tạo vì một tương lai Xanh” cho Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2020 (26/4), theo đó đặt đổi mới sáng tạo và quyền sở hữu trí tuệ hỗ trợ cho đổi mới sáng tạo làm trọng tâm của những nỗ lực hình thành nên một hành tinh ít khí thải các bon.

 

     Tại Việt Nam, trong 5 năm qua (2015 - 2019), Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới đã được tổ chức sáng tạo, thu hút sự quan tâm, tham gia của nhiều thành phần xã hội cũng như tạo được những tác động truyền thông đáng kể về lĩnh vực sở hữu trí tuệ.

     Năm 2020, trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp trên thế giới, thông điệp của Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2020 được truyền tải đến xã hội, cộng đồng, doanh nghiệp, tổ chức cá nhân và các địa phương là “Đổi mới sáng tạo vì tương lai xanh” với tinh thần phòng chống, dịch COVID-19, giữ an toàn cho tất cả mọi người. Theo đó, Việt Nam đã triển khai các hoạt động tuyên truyền, chào mừng sự kiện Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới trên các kênh truyền thông với phạm vi rộng khắp và theo thực tế từng địa phương. Thông qua các kênh truyền thông đại chúng, thông điệp “Đổi mới sáng tạo vì một tương lai xanh” của Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2020 đã lan tỏa khắp cả nước, tới tất cả các nhóm chủ thể trong xã hội để cùng phát huy trí tuệ, chung sức vượt qua những khó khăn thử thách hướng tới một tương lai xanh, một xã hội phát triển bền vững.

Ngày 26/4 là Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (IP Day). Ra đời vào năm 2000, “IP Day” trở thành ngày mà mọi người trên thế giới cùng nhau tìm hiểu và cổ vũ cho những đóng góp của sở hữu trí tuệ đối với sự phát triển chung của các quốc gia.

    

Hồng Nhung

 

Thống kê

Lượt truy cập: 433136