--%>

     Bộ Giao Thông Vận tải (GTVT) vừa có văn bản hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện những hành động cụ thể để hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường, Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học (22/5) và Ngày Môi trường thế giới (5/6).

 

Cây xanh được đơn vị quản lý đường trồng trên tuyến cao tốc Long Thành - Dầu Giây

 

     Theo đó, Bộ yêu cầu các đơn vị căn cứ điều kiện cụ thể để có các hoạt động phù hợp như: Treo các băng rôn, áp phích tuyên truyền về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường và đa dạng sinh học tại trụ sở cơ quan, nơi đông người qua lại để vận động mọi người cùng chung tay BVMT; Tổ chức phát động các phong trào như trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh, bảo vệ nguồn nước; Dọn vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải, rác thải, khơi thông dòng chảy, nạo vét hệ thống thoát nước. Đồng thời, phổ biến tuyên truyền các quy định của pháp luật về BVMT, đa dạng sinh học, kịp thời phát hiện, biểu dương và khen thưởng các cá nhân, đơn vị có thành tích BVMT.

     Bộ GTVT cũng yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh thực hiện Chương trình hành động BVMT trong ngành GTVT giai đoạn 2016 - 2020 đã được Bộ  phê duyệt tại Quyết định số 3309 ngày 24/10/2016. Kết thúc Tháng hành động vì môi trường, các đơn vị có trách nhiệm báo cáo Bộ GTVT kết quả đã thực hiện.

 

Phương Tâm

Thống kê

Lượt truy cập: 5313422