--%>

     Quyển "Nền kinh tế xanh lam" cho thấy, việc bảo đảm nguyên vật liệu và điều chỉnh các kế hoạch sản xuất theo kiểu mẫu của tự nhiên sẽ giải quyết được nhiều vấn đề suy thoái và ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, chính sách kinh tế hiện nay và các mô hình kinh doanh cốt lõi đã bỏ qua đi những giải pháp tổng hợp. Các mô hình kinh tế tương lai nên tính đến lợi thế chiến lược của những cải tiến dựa vào tự nhiên và vật lý học. Cuốn sách này mang đến một tầm nhìn mới về những gì con người có thể làm được trong bối cảnh một nền kinh tế bền vững. GS. TS. Gunter Pauli đã hoạt động không mệt mỏi nhằm biến triển vọng của việc mô phỏng sinh học thành hiện thực. Quyển sách của ông là kết quả hấp dẫn của nỗ lực khai thác tiềm năng đạt tới sự bền vững trong khắp các hệ sinh thái của tự nhiên. 

     Tác giả: GS. TS. Gunter Pauli

     Dịch giả: Phạm Hải Hồ

     Cuốn sách gồm 13 chương

     Chương 1: Những nguồn vĩnh cửu cho các thách thức của Thức của chúng ta

     Chương 2: Mô phỏng các hệ sinh thái cho nền kinh tế xanh lam
     Chương 3: Hiệu quả sử dụng nguồn của tự nhiên
     Chương 4: Dần đường cho những doanh nghiệp dẫn đầu Thị trường
     Chương 5: Khả năng thích ứng tuyệt vời của tự nhiên
     Chương 6: Mô hình thác nhiều tầng, dòng đa thu nhập
     Chương 7: Dệt nên một truyện tơ lụa
     Chương 8: Từ vĩ đại đến tí hon
     Chương 9: Một cầu vòng những khả năng sáng tạo màu sắc và mỹ phẩm
     Chương 10: Dự kiến những lựa chọn năng lượng mới
     Chương 11: Vàng thật - hầm mỏ với tính cách là nền tảng của việc chữa trị
     Chương 12: Tòa nhà do những dòng chảy thiết kế
     Chương 13: Lưu chuyển nền kinh tế xanh

Bình Minh

Thống kê

Lượt truy cập: 1017198