--%>

     Theo nhóm nghiên cứu của Viện Chiến lược, Chính sách TN&MT (Bộ TN&MT), tại các TP lớn, lượng nước thải chưa qua xử lý của hàng trăm cơ sở sản xuất công nghiệp xả thẳng ra môi trường là nguyên nhân chính gây ô nhiễm nguồn nước.

     Tại nhiều đô thị, hồ đã trở thành nơi chứa nước thải, nước không có sự lưu thông. Phần lớn các hồ nội thành, nội thị ở các cấp loại đô thị đều bị ô nhiễm chất hữu cơ và chất dinh dưỡng ở mức độ khác nhau. Ô nhiễm nước hồ xảy ra không chỉ ở các TP lớn mà tại các đô thị nhỏ (cấp II, cấp III). Nhóm nghiên cứu của Viện Chiến lược, Chính sách TN&MT cho biết, theo thống kê của Tổng cục Môi trường, tại tất cả các đô thị, hàm lượng BOD5 trong nước đều vượt ngưỡng rất cao so với QCVN 08:MT:2015.

     Đối với nước ngầm, vấn đề ô nhiễm chủ yếu do tác động của sự phát triển công nghiệp, làng nghề cũng như sử dụng phân bón, hoá chất bảo vệ thực vật trong nông nghiệp.

 

Ảnh minh họa

 

     Riêng với ngành công nghiệp dệt may, công nghiệp giấy và bột giấy, hàm lượng nước thải có chứa xyanua và hàm lượng NH3 vượt 84 lần so với tiêu chuẩn cho phép. Dấu hiệu ô nhiễm coliform vượt quy chuẩn cho phép từ hàng trăm tới hàng nghìn lần.

     Tại Hà Nội, số giếng khoan có hàm lượng ô nhiễm phốt phát (P-P04) cao hơn mức cho phép (0,4 mg/l) chiếm tới 71%. Tại khu vực Hà Giang, Tuyên Quang,hàm lượng sắt ở một số nơi cao vượt mức cho phép trên 1mg/l, có nơi trên 15 - 20 mg/l, tập trung chủ yếu quanh các mỏ khai thác sunphua.

     Ngoài ra, việc khai thác nước ngầm quá mức ở tầng hologen cũng làm cho hàm lượng asen trong nước dưới đất tăng lên rõ rệt, vượt mức giới hạn cho phép 10mg/l. Đặc biệt, vùng nhiễm asen phân bố gần như trùng với diện tích phân bố của vùng có hàm lượng amoni cao, tập trung chủ yếu ở khu vực đồng bằng Bắc bộ và đồng bằng sông Cửu Long.

     Hiện nay vẫn chưa có hướng dẫn đánh giá thiệt hại cho ô nhiễm hay vi phạm gây ô nhiễm môi trường nước, đặc biệt đối với việc khoanh vùng ảnh hưởng, lượng hoá thiệt hại về mặt sức khoẻ, sinh kế của người dân. Từ đó việc quy định bồi thường thiệt hại xảy ra ô nhiễm còn chưa triệt để, thiếu đầy đủ cả về mức độ tài chính và đối tượng được bồi thường.

 

Bảo Bình (Theo laodongthudo.vn)

Thống kê

Lượt truy cập: 2041359