--%>

    Ủy ban Nước Liên hiệp quốc (UN-Water) vừa công bố chủ đề cho Ngày Nước thế giới năm 2019 là “Nước cho tất cả - không để ai bị bỏ lại phía sau”, nhằm thể hiện cam kết trong Chương trình Nghị sự 2030 “Dù bạn là ai, dù bạn ở đâu, nước là quyền của bạn”.

 

 

    Trong số 17 mục tiêu phát triển bền vững thì mục tiêu số 6 (SDG6) là Nước sạch và vệ sinh rất rõ ràng, nhằm cụ thể hóa mục tiêu về nước vào năm 2030. Điều này có nghĩa là không để ai bị "bỏ lại phía sau" trong tiến trình toàn thế giới hướng đến các mục tiêu cụ thể về nước.

   Nhưng trên thực tế, hiện nay, vẫn còn hàng tỷ người chưa được tiếp cận với nguồn nước sử dụng an toàn; trong đó có các hộ gia đình, trường học, nơi làm việc, trang trại, nhà máy đang vật lộn để tồn tại và phát triển. Việc thiếu được tiếp cận với nguồn nước an toàn sẽ có tác động bất lợi đến các nhóm cộng đồng nghèo dễ bị tổn thương như phụ nữ, trẻ em, người tị nạn, người bản địa, thiểu số, người khuyết tật… thường bị bỏ qua. Đôi khi họ còn phải đối mặt với sự phân biệt đối xử trong khi họ cố gắng tiếp cận và quản lý nước an toàn mà họ cần.

    Do đó, các mục tiêu cụ thể của chủ đề Ngày Nước thế giới năm 2019 hướng đến: Nước cho phụ nữ; Nước cho nơi làm việc, sản xuất; Nước cho nông thôn; Nước cho người tị nạn; Nước cho các bà mẹ; Nước cho trẻ em; Nước cho học sinh, sinh viên; Nước cho những người bản địa, thiểu số; Nước cho người khuyết tật; Nước cho cộng đồng của những người đồng tính…

 

Lê Chính

Thống kê

Lượt truy cập: 3090284