--%>

     Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), Chương trình nghị sự năng lượng tái tạo tại ASEAN hứa hẹn sẽ tăng cường hợp tác khu vực về sản xuất năng lượng.

 

 

     Trong Báo cáo Triển vọng Kinh tế khu vực Đông Nam Á, Trung Quốc và Ấn Độ năm 2016, OECD nhấn mạnh, năng lượng tái tạo đã không được tiếp cận đầy đủ trong các chương trình nghị sự trước năm 2015 của ASEAN. Do đó, việc tăng cường sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo phải là mục tiêu cốt lõi trong chiến lược tăng trưởng xanh, song hành với nền kinh tế đa ngành và các ưu tiên về môi trường tại ASEAN. Theo Báo cáo, khu vực này vẫn phụ thuộc nhiều vào nhiên liệu hóa thạch, trong khi, các nguồn năng lượng tái tạo khác, đặc biệt là năng lượng mặt trời và năng lượng gió, mặc dù đang phát triển nhanh nhưng vẫn ở mức thấp. Để thúc đẩy năng lượng tái tạo hiệu quả, các rào cản khu vực cũng cần được loại bỏ, đồng thời tự do hóa thương mại khu vực sẽ khiến quá trình đổi mới công nghệ được chuyển giao thuận lợi hơn.

 

  Nam Hưng (Theo Tietkiemnangluong)

 

Thống kê

Lượt truy cập: 2769563