--%>

     Ngày 19/11/2019, tại Hà Nội, Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE) đã tổ chức Hội thảo “Nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu cho cộng đồng”. Hội thảo do các GS.NGND Phạm Ngọc Đăng, Trần Hiếu Nhuệ và Đặng Thị Kim Chi chủ trì, với sự tham dự của các nhà khoa học, đại diện doanh nghiệp và cộng đồng.

     Đây là hoạt động tiếp theo của Hội thảo Cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng chiến lược huy động cộng đồng tăng cường quản lý tài nguyên, BVMT, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, hướng tới nền kinh tế xanh, tổ chức vào ngày 15/11, dưới sự chỉ đạo, hỗ trợ của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) để thu thập thông tin, lấy ý kiến của chuyên gia, các tổ chức xã hội và cộng đồng, nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và BVMT; đồng thời góp phần hoàn thiện Dự thảo Luật BVMT sửa đổi, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững đất nước.

 

Các đại biểu chủ trì Hội thảo

 

     Với nhiều ý kiến đóng góp thẳng thắn và trách nhiệm của các nhà khoa học đại diện một số Hội VACNE địa phương và tổ chức NGO đã thảo luận nhiều vấn đề xoay quanh 10 báo cáo, tham luận liên quan tới lĩnh vực BĐKH được trình bày tại Hội thảo.

     Theo đó, bên cạnh những báo cáo chuyên sâu như: “BĐKH và đời sống”; “Nhận biết tác động của BĐKH đến vùng đồng bắng sông Hồng”; “Những điểm mới của kịch bản BĐKH và khả năng ứng dung”; “Kinh nghiệm triển khai thỏa thuận Pari về BĐKH trên thế giới”… các đại biểu còn được nghe nhiều vấn đề liên quan đến việc nâng cao nhận thức cho cộng đồng trong việc ứng phó và thích ứng với BĐKH. Cụ thể như: “Hỏi và đáp về BĐKH” - công cụ truyền thông nâng cao nhận thức cho cộng đồng; “Hoạt động BVMT và ứng phó với BĐKH của VACNE; “Trung tâm SCODE với vấn đề BĐKH cho cộng đồng”; “Hội VACNE tỉnh Phú thọ với vấn đề BĐKH”…

     Có thể thấy, việc VACNE tổ chức Hội thảo này là rất quan trọng và ý nghĩa. Bởi trên thực tế, sự nóng lên của Trái đất gây BĐKH ngày càng rõ nét, nhưng các nhà quản lý, cũng như cộng đồng hầu như chưa nhận thức rõ và chưa làm được gì đáng kể cho việc hạn chế tác động của BĐKH. Tình trạng này đang tạo ra những thách thức đối với sự phát triển toàn cầu, khu vực và từng quốc gia. Vì thế, rất cần trang bị những kiến thức đúng đắn về BĐKH cho mọi tầng lớp trong xã hội và xây dựng chiến lược tổng hợp chủ động ứng phó, giảm nhẹ thiên tai, nâng cao khả năng thích ứng cho cộng đồng với BĐKH.

 

Hồng Cẩm

Thống kê

Lượt truy cập: 1010373