--%>

     Tiếp nối thành công của Hội thảo tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên và miền Nam, Hội thảo tập huấn về sản xuất và tiêu dùng bền vững khu vực phía Bắc tiếp tục được tổ chức từ ngày 24 - 25/8/2016 tại TP. Bắc Ninh. Đây là chuỗi Hội thảo tập huấn cho các nhà hoạch định chính sách trên phạm vi cả nước do Tổng cục Môi trường phối hợp với Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) tổ chức, nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác quản lý nhà nước trong việc đưa ra quyết định, tham mưu chính sách, qua đó góp phần thay đổi nhận thức của cộng đồng về sản xuất và tiêu dùng bền vững.

 

 

     Phát biểu khai mạc Hội thảo, Giám đốc Trung tâm Đào tạo và truyền thông môi trường, Tổng cục Môi trường Nguyễn Việt Dũng cho biết, khái niệm Sản xuất sạch hơn lần đầu được giới thiệu vào nước ta năm 1995 và đến nay, các chương trình sản xuất sạch hơn đã được phổ biến rộng rãi, triển khai sâu rộng tại các cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp trên cả nước. Song song với xu hướng toàn cầu hoá, sản xuất sạch hơn dần được thay thế bởi khái niệm sản xuất và tiêu dùng bền vững - SCP. Ông Nguyễn Việt Dũng mong muốn, thông qua Chương trình Hội thảo tập huấn, các nhà hoạch định chính sách sẽ có cách nhìn toàn diện về sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, giảm thiểu ô nhiễm và góp phần BVMT.

     Tại Hội thảo, các đại biểu được phổ biến một số nội dung chính như: Hướng dẫn lồng ghép SCP vào chính sách, kế hoạch phát triển vùng, khu vực và quốc gia; Phương pháp tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về sản xuất và tiêu dùng bền vững; Chương trình hành động quốc gia về sản xuấy và tiêu dùng bền vững giai đoạn đến 2020, tầm nhìn đến 2030...

     Trong khuôn khổ Hội thảo, các đại biểu có chuyến tham quan thực tế một số mô hình áp dụng thành công phương thức sản xuất và tiêu dùng bền vững tại tỉnh Bắc Ninh.

 

Mai Hương

Thống kê

Lượt truy cập: 1379655