--%>

     Trong 3 ngày từ 14-16/11/2018, Bộ TN&MT đã tổ chức Đoàn phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí đi tìm hiểu thực tế tại 2 tỉnh Hòa Bình và Sơn La. Đoàn công tác do Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng và Tuyên truyền Vũ Minh Sơn làm Trưởng đoàn. Tham gia đoàn công tác có hơn 40 phóng viên, biên tập viên thuộc các cơ quan thống tấn báo chí trong và ngoài ngành TN&MT. Đây là dịp để nâng cao hiệu quả tuyên truyền về cơ chế chính sách, pháp luật trong lĩnh vực TN&MT tại địa phương, góp phần thúc đẩy công tác quản lý nhà nước ngành TN&MT ngày càng tốt hơn.

     Theo đó, Đoàn công tác đã làm việc với Sở TN&MT Hòa Bình, Sơn Lan; tìm hiểu về mô hình chuyển đổi cây trồng hiệu quả vùng cam Cao Phong (Hòa Bình); Trung tâm di sản của các nhà khoa học tại Hòa Bình; Đài khí tượng thủy văn khu vực Tây Bắc; Nhà máy thủy điện Sơn La; Nhà máy tinh bột sắn Sơn La; Công ty Cổ phần mía đường Sơn La.

 


Đoàn công tác làm việc với Sở TN&MT tỉnh Sơn La

 

     Tại các buổi làm việc, Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng và Tuyên truyền Vũ Minh Sơn cho biết, Bộ TN&MT luôn xác định đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền với các cơ quan báo chí trong lĩnh vực TN&MT. Thông qua các tin, bài phản ánh của  các phóng viên đã kịp thời phát hiện ra những bất cập trong quản lý TN&MT, từ đó, góp phần giúp Bộ hoàn thiện chính sách TN&MT, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Năm nay, Bộ TN&MT lựa chọn 2 địa phương là Hòa Bình và Sơn La để phóng viên đi thực tế. Đây là 2 địa phương còn nhiều khó khăn nhưng các hoạt động về TN&MT đang có những đóng góp to lớn cho công cuộc phát triển bền vững đất nước. Sau khi tìm hiểu thực tế, hy vọng, các phóng viên sẽ có những bài viết phản ánh thiết thực cho địa phương và ngành TN&MT.

     Cũng tại buổi làm việc với Sở TN&MT Sơn La, Phó Giám đốc Sở TN&MT Đỗ Văn Trụ cho biết, hàng năm, Sơn La đã giành 1% nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường để xây dựng hệ thống xử lý nước thải; nâng cao chất lượng công tác thẩm định, kiểm tra xử lý về môi trường; từng bước khắc phục được ô nhiễm nguồn nước do sơ chế cà phê. Trong 2 năm, Sở đã thực hiện  thẩm định, xem xét đề nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt 148 báo cáo đánh giá tác động môi trường, trên 70 kế hoạch, đề án BVMT chi tiết và giấy xác nhận hoàn thành công trình BVMT phục vụ giai đoạn vận hành dự án… Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc do chưa có quy định cho chính sách bồi thường, hỗ trợ đối với trường hợp đất và tài sản gắn liền với đất nằm ngoài cọc giải phóng mặt bằng, bị ảnh hưởng do thi công dự án; một số hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên nước chưa được quy định tại Nghị định số 33/2017/NĐ-CP làm giảm hiệu quả xử lý đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm… Thời gian tới, Sở TN&MT Sơn La đề xuất, Bộ TN&MT kiến nghị với Chính phủ sớm sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai và ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành; Trình Chính phủ bổ sung chi tiết chế tài với các hành vi vi phạm quy định của pháp luật chưa được quy định tại Nghị định số 33/2017/NĐ-CP về vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên nước… 

     Đồng thời, các phóng viên, biên tập viên đã trao đổi, thảo luận về một số vấn đề liên quan trong lĩnh vực TN&MT trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, Sơn La; những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Luật Đất đai 2013 tại địa phương; công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý các nguồn thải, gây ô nhiễm trên địa bàn 2 tỉnh.

 

Vũ Nhung

Thống kê

Lượt truy cập: 2041509