--%>

     Chiều ngày 6/7, tại TP.Hạ Long (Quảng Ninh), Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) đã tổ chức cuộc họp lãnh đạo cao cấp lần thứ ba Sáng kiến Liên minh Hạ Long – Cát Bà.

     Trong 6 tháng đầu năm 2016, TP.Hạ Long đã triển khai đồng bộ các quy hoạch, giải pháp về bảo vệ môi trường vịnh; tổ chức quan trắc chất lượng môi trường; thu gom, vận chuyển về bờ xử lý 1.207 m3 rác thải. Bên cạnh đó, UBND TP.Hạ Long đã tham mưu UBND tỉnh Quảng Ninh sửa đổi, ban hành các cơ chế, chính sách để quản lý vịnh Hạ Long phù hợp trong giai đoạn này như: Quy chế quản lý vịnh Hạ Long, Dự thảo quy định quản lý các hoạt động dịch vụ du lịch trên vịnh, xây dựng Đề án bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa làng chài trên vịnh, Kế hoạch quản lý tổng hợp vịnh Hạ Long giai đoạn 2016 - 2020…

     Trong thời gian tới, TP tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện 2 dự án cơ sở JICA: Thiết lập hệ thống thu gom, vận chuyển rác thải trên vịnh Hạ Long về bờ xử lý sử dụng nhiên liệu sinh học và xây dựng mô hình giáo dục môi trường, nâng cao nhận thức cho cộng đồng bảo vệ di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long. Khi hoàn thành 2 dự án này sẽ đảm bảo xử lý nước thải cho toàn bộ TP.Hạ Long.

 

Toàn cảnh cuộc họp

 

     Về vấn đề xử lý nước thải ở quần đảo Cát Bà, hiện nay, trên địa bàn huyện Cát Hải có 2 hệ thống thoát nước riêng biệt là hệ thống thu nước thải và hệ thống thoát nước mặt. Nước thải từ khu trung tâm du lịch thị trấn Cát Bà được thu gom và xử lý bằng phương pháp hiếu khí tại trạm xử lý Tùng Dinh. Đối với vấn đề quản lý và xử lý chất thải rắn, hiện tại toàn bộ lượng rác thải phát sinh trong ngày được thu gom và xử lý bằng biện pháp chôn lấp tại bãi rác Đồng Trong (thị trấn Cát Bà) và Đồng Sam (thị trấn Cát Hải). Tuy nhiên, đây cũng chỉ là biện pháp chôn lấp tạm thời mà chưa có bãi xử lý rác hợp vệ sinh hay các biện pháp phân loại rác tại nguồn cũng như phân loại rác trước khi đưa vào xử lý tập trung.

     Một trong những khó khăn vướng mắc của Cát Bà là chưa thu hút được các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực xử lý nước thải và rác thải tại Cát Bà nhằm mở rộng và xây mới các điểm thu gom, xử lý nước thải và rác thải sinh hoạt, đặc biệt là nước thải từ các hoạt động tàu bè. Nhất là khi lượng dân cư và tàu bè trên đảo đang có xu hướng tăng lên theo từng năm, nếu không có hướng xây dựng bổ sung thì sẽ dẫn đến quá tải tại các điểm xử lý.

     Cuộc họp lãnh đạo cao cấp lần thứ ba Sáng kiến Liên minh Hạ Long – Cát Bà tập trung thảo luận về thực trạng xả thải và đề ra các giải pháp quản lý nước thải từ 500 tàu du lịch đang hoạt động trên Vịnh Hạ Long. Đồng thời xem xét những tác động tiêu cực của rác thải rắn và phao xốp tại Vịnh Hạ Long, quẩn đảo Cát Bà đối với môi trường. Qua đó, đề xuất các giải pháp quản lý tổng hợp giữa chính quyền địa phương tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng, các doanh nghiệp và cộng đồng địa phương. Đồng thời, một lần nữa nhấn mạnh sự cần thiết phối hợp giữa hai địa phương TP.Hạ Long và TP.Hải Phòng trong việc quản lý, BVMT, góp phần bảo tồn hệ sinh thái ven biển của di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long và khu dự trữ sinh quyển quần đảo Cát Bà.

 

Hoàng Đàn

Thống kê

Lượt truy cập: 2796683