--%>

    Ngày 28/3/2019, tại Hà Nội, Bộ TN&MT phối hợp với Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản JICA tổ chức Hội thảo nâng cao hiệu quả hệ thống kiểm kê khí nhà kính và xây dựng hệ thống đo đạc, báo cáo, thẩm tra (MRV).

 

Toàn cảnh Hội thảo

 

    Trong khuôn khổ Dự án Hỗ trợ lên kế hoạch và thực hiện các hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với điều kiện quốc gia (SPI-NAMA) do JICA hỗ trợ, JICA đã phối hợp với Cục Biến đổi khí hậu (Bộ TN&MT) thực hiện nhiều nghiên cứu liên quan tới giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, trong đó, có hệ thống kiểm kê khí nhà kính và hệ thống đo đạc, báo cáo, thẩm tra. Các hoạt động hợp tác này đã và đang hỗ trợ quá trình xây dựng chính sách cấp quốc gia và cấp ngành của Bộ TN&MT và các Bộ ngành liên quan. Song, hệ thống kiểm kê khí nhà kính vẫn cần phải được xây dựng và nâng cao hiệu quả vận hành để đáp ứng quy định mới trong và ngoài nước.

     Ngày 22/12/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2359 quy định rõ chức năng nhiệm vụ của các đơn vị liên quan trong việc xây dựng các báo cáo quốc gia, trong đó, có nội dung kiểm kê khí nhà kính. Tuy vậy, trước những yêu cầu mới sau COP24 tại Ba Lan đòi hỏi Việt Nam phải cải thiện chất lượng kiểm kê khí nhà kính tốt hơn để đáp ứng yêu cầu mình bạch, đòi hỏi phải tăng cường năng lực cho các hoạt động liên quan tới vấn đề này.

    Bên cạnh đó, năm 2015, Chính phủ Việt Nam đã đệ trình Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) lên Ban Thư ký Công ước khí hậu, trong đó, có các chỉ tiêu cắt giảm phát thải khí nhà kính với kịch bản thông thường đến năm 2030 cũng như đề ra phương án giảm nhẹ phát thải khí nhà kính để đạt được các chỉ tiêu đề ra. Để thực hiện giám sát các chỉ tiêu cắt giảm theo NDC cần thiết phải xây dựng một hệ thống đo đạc, báo cáo, thẩm tra cho hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.

    Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những tồn tại, hạn chế trong triển khai hoạt động kiểm kê quốc gia khí nhà kính trong thời gian qua. Qua đó, đề ra các giải pháp để giải quyết các tồn tại, hạn chế nâng cao hiệu quả của việc kiểm kê khí nhà kính, MRV cấp quốc gia và cấp ngành phủ hợp với Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu sau hội nghị lần thứ 2 cũng như nhu cầu của các Bộ, ngành…

 

Quỳnh Như

Thống kê

Lượt truy cập: 2104692