--%>

   Thực hiện chủ trương “phát triển kinh tế đi đôi với BVMT”, trong những năm qua, công tác BVMT trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã có những bước chuyển biến mạnh mẽ, các cấp ủy Đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị ngày càng quan tâm nhiều hơn đến công tác BVMT. Các nhiệm vụ, dự án được triển khai đều phải phù hợp với quy hoạch ngành, quy hoạch vùng và bảo đảm quy hoạch về BVMT.

   Với vai trò thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực BVMT trên địa bàn tỉnh, trải qua 10 năm xây dựng và phát triển, Chi cục BVMT tỉnh Quảng Ninh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

   Theo đó, Chi cục đã kịp thời tham mưu với Sở TN&MT triển khai tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về BVMT, trong đó tập trung vào Luật BVMT năm 2005, 2014; Luật Đa dạng sinh học năm 2008, với 51 lớp bồi dưỡng, tập huấn cho hơn 12.000 lượt cán bộ làm công tác quản lý TN&MT các cấp, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong công tác BVMT vì sức khỏe cộng đồng.

   Trong 10 năm qua, Chi cục BVMT đã tham mưu cho Sở TN&MT báo cáo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về quản lý, BVMT như: Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 7/9/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, BVMT trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Nghị quyết số 33/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của HĐND tỉnh về những chủ trương, giải pháp tăng cường công tác quản lý, BVMT tỉnh Quảng Ninh trong giai đoạn 2011 - 2015; Nghị quyết số 236/2015/NQ-HĐND ngày 12/12/2015 về những chủ trương, giải pháp tăng cường công tác quản lý BVMT giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 6162/KH-UBND ngày 30/9/2016 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về BVMT…

   Bên cạnh đó, báo cáo UBND tỉnh phê duyệt 595 Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM); 192 Đề án BVMT chi tiết; xác nhận 365 bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường; 140 Phương án cải tạo phục hồi môi trường; 67 Kế hoạch BVMT; 22 Đề án BVMT đơn giản; xác nhận hoàn thành đề án 66 hồ sơ; cấp 971 Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại; tham mưu với Sở TN&MT phân khai kính phí sự nghiệp môi trường để thực hiện các nhiệm vụ, dự án về BVMT của tỉnh với số tiền 628,11 tỷ đồng; thu phí BVMT đối với nước thải công nghiệp số tiền 49,71 tỷ đồng; thực hiện kiểm tra công tác BVMT đối với 656 đơn vị; tổ chức 69 cuộc kiểm tra trả lời kiến nghị cử tri, trả lời các cơ quan báo chí; tham mưu, đề xuất xử phạt vi phạm hành chính 271 đơn vị với số tiền gần 8 tỷ đồng.

   Đồng thời, thực hiện kiểm tra công tác BVMT đối với 656 đơn vị; phối hợp Thanh tra Sở TN&MT tổ chức 72 cuộc thanh tra đối với 536 đơn vị; phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức 69 cuộc kiểm tra trả lời kiến nghị cử tri, trả lời các cơ quan báo chí; tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn và yêu cầu các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thực hiện đồng bộ các giải pháp xử lý ô nhiễm, đến tháng 12/2011, hoàn thành 100% cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh.

   Công tác kiểm tra, hướng dẫn và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về BVMT, đồng thời, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

   Đẩy mạnh cải cách hành chính, Chi cục đã cắt giảm thời gian giải quyết các thủ tục hành chính so với quy định của Luật chuyên ngành từ 50 - 66%. Thực hiện chỉ đạo của tỉnh về cơ chế “một thẩm định, một phê duyệt”, “thẩm định và phê duyệt tại chỗ”, “điều phối thẩm định, phê duyệt”. Chi cục đã tham mưu Lãnh đạo Sở đưa 6 quy trình, thủ tục hành chính thực hiện thẩm định và phê duyệt tại chỗ (Cán bộ bộ phận chuyên ngành tại Trung tâm Hành chính công thực hiện thẩm định, tự phê duyệt hoặc trình phê duyệt, giảm thời gian xử lý còn 3 ngày làm việc, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với quy định là 85%. Việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực TN&MT tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và các nhà đầu tư đến với Quảng Ninh.

   Bên cạnh những kết quả nêu trên, Chi cục BVMT tỉnh Quảng Ninh cũng gặp không ít khó khăn, thách thức, cụ thể: Môi trường là lĩnh vực rất nhạy cảm, có ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của người dân và doanh nghiệp, do đó, áp lực giải quyết công việc ngày càng cao. Để đáp ứng nhu cầu thực tiễn, mỗi công chức và người lao động của Chi cục phải không ngừng học tập, rèn luyện trong quá trình thực thi công vụ với tinh thần trách nhiệm cao.

   Hệ thống văn bản pháp luật về môi trường mặc dù đã được ban hành tương đối đầy đủ nhưng vẫn còn nhiều bất cập, chồng chéo. Nhiều vấn đề còn mới, pháp luật chưa kịp điều chỉnh, chưa sát với thực tế cuộc sống.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Huy Hậu tặng Bằng khen cho Tập thể Chi cục BVMT Quảng Ninh

   Đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý môi trường đã được tăng cường, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nhưng vẫn còn một số hạn chế, đặc biệt là kinh nghiệm và kỹ năng trong xử lý tình huống. Số lượng biên chế chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ ngày càng nhiều.

   Tình hình vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý môi trường vẫn còn diễn biến phức tạp, vi phạm hành chính trong BVMT vẫn có dấu hiệu gia tăng. Ý thức tuân thủ pháp luật về BVMT của các doanh nghiệp tuy đã được nâng lên nhưng vẫn còn hạn chế, nhiều trường hợp cố tình vi phạm dẫn đến bức xúc trong nhân dân...

   Với mục tiêu đến năm 2020 đưa Quảng Ninh thành tỉnh dẫn đầu thực hiện thành công các chỉ tiêu về BVMT, Chi cục BVMT tỉnh Quảng Ninh tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, khắc phục những hạn chế, nỗ lực, vượt qua khó khăn, thách thức để cùng với các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh thực hiện mục tiêu “kinh tế xanh”, “tăng trưởng xanh”, gắn việc tăng trưởng kinh tế với phát triển bền vững.

Những thành tích Chi cục BVMT Quảng Ninh đạt được trong 10 năm qua

* 9 năm liền được UBND tỉnh công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”.

* UBND tỉnh tặng 3 cờ Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua: Năm 2009; năm 2010 và năm 2016.

* Chính phủ tặng cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2010.

* Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba vì có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2009 - 2013.

* UBND tỉnh và Bộ TN&MT tặng 12 Bằng khen cho tập thể Chi cục;

* Hơn 20 lượt cán bộ công chức được Chính phủ, UBND tỉnh và Bộ TN&MT tặng Bằng khen.

                        Phạm Hồng Dương

Nguồn: Bài đăng trên Tạp chí Môi trường số 8/2017

Thống kê

Lượt truy cập: 4969665